MENY

Norwegian Tunnel Safety Conference 2018

Tunnelsikkerhetskonferanseens (NTSC) unike tilnærming danner en kobling mellom tunneloperatører, eiere, beslutningstakere, brann- og redningstjenester, forskere og tunnelindustrien for å utnytte innovative løsninger for å forbedre tunnelsikkerheten.

Smartere og sikrere tunneler
Målet er å lage en forbindelse mellom tunneler og lokalsamfunn ved å produsere smartere og sikrere tunneler. Lytt til eksperter som snakker om mer effektive måter å overvåke, vedlikeholde og beskytte tunnelinfrastrukturer på.

Les mer om konferansen her. 

Illustrasjonsbilde fra pixabay