MENY

Utdanning for flyktning- og asylsøkerbarn

Alle barn har rett til en meningsfull utdanning, og å utvikle sin personlighet, sine talenter og evner. For mange flykning- og asylsøkerbarn er dette vanskelig.

I denne åpne forelesningen vil Nihad Bunar, professor ved Universitetet i Stockholm, beskrive og analysere hvordan rettigheter, hindringer og behov defineres, realiseres og behand-les i skolen. Spesielt vil han snakke om praksis ved å møte spesielle behov, inkludering og forholdet til foreldre.

Bunar er professor i barne- og ungdomsstudier, og hans forskningsområde er innen migrasjon og utdanning. Nylig ble Bunar utnevnt av myndighetene i Sverige til  å undersøke status og bruk av førstespråk og språkstøtte er for migrantbarn i den svenske skolen. Bunar har også operert som ekspert for blant annet EU-kommisjonen, OECD og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Forelesningen foregår på engelsk og har tittelen «Education of refugee and asylum-seeking students».

Når: 11. juni 2018, kl 10.15 - 11.00
(spørsmål og diskusjon kl. 11.00-11.30)

Hvor: Hulda Garborgs hus, rom O-103