MENY

Disputas om sekvensiell boring

Fredag 15. juni 2018 vil Svitlana Rasheva disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Rasheva forsvarer avhandlinga «Learning Models for Sequential Drilling and Data Acquisition Decisions».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Fields of the Future».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Helge Bøvik Larsen, prodekan forskning ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).