MENY

Doktoravhandling om Raman-spektroskopi i oljeutvinning

Den 6. juni forsvarte Laura Borromeo sin doktorgrad ved UiS. Hennes avhandling vurderer om Raman-spektroskopi kan brukes til forbedret oljeutvinning.

Raman-spektroskopi bruker en laserstråle for å analysere og identifisere ulike typer stoffer. Dette er en ikke-destruktiv metode som brukes i en rekke vitenskaper, som geologi, mineralogi, arkeologi og rettsmedisin.

Borromeo undersøkte endringen i mineralogi som oppstår etter laboratorieforsøk for å forbedre oljeutvinningen i krittstein. Endringer i mineralsammensetningen av en stein kan påvirke porøsitet og permeabilitet av et reservoar, som igjen kan forandre komprimeringen av bergarter. Dette er sentrale problemer for petroleumsindustrien og av betydning for miljøpåvirkningen av oljeutvinning.

Ny tilnærming

Borromeos undersøkelser har vært både på mikron- og nanoskala. Studien kan resultere i en ny metodologisk tilnærming og Raman-spektroskopi som et verktøy for å bestemme magnesiuminnhold i karbonater.

Videre viste forskningen at metoden er rask, enkel, effektiv og økonomisk, og dermed ideell for industrielle og akademiske bruksområder.

Nano-skala

Bruken av den såkalte TERS-metoden var dessuten banebrytende. Dette er et nytt forskningsverktøy som kombinerer Raman-spektroskopi med atomkraftmikroskop for å samle inn mineralogiske og visuelle data ved nanoskala med en oppløsning på få nanometer.

Om kandidaten:

Laura Borromeo er 31 år gammel og fra Milano, Italia. Hun har en mastergrad fra Universitetet i Milano. I sitt doktorgradsarbeid ved UiS var hun tilknyttet Det Nasjonale IOR-senteret, med professor Udo Zimmermann som veileder.

Foto av Laura Borromeo på feltoppdrag

Laura Borromeo