MENY

Byplanlegging masterprosjekter 2018

Masterstudenter ved Byplanlegging presenterer årets masteroppgaver og -prosjekter.

Masterstudenter ved Byplanlegging presenterer årets masteroppgaver og -prosjekter:

Hvordan kan delte autonome kjøretøy endre bygninger og byer?
Kan myke transporttiltak oppnå en endring i reisevaner?
Er byggebransjen klar for nær-nullenergibygg (NZEB)?
Hvilke tiltak kan brukes for å e ektivt håndtere overvann? Hvilke kvaliteter må et byrom ha for opphold og trygghet?
Hva er egentlig mixed use?

15. juni 2018
Klokken 12.00
KE E-166

Facebook-arrangement

Byplanlegging