MENY

Boklansering: Stemmer i mobbesaker

Fagbokforlaget ønsker velkommen til lansering av "Stemmer i mobbesaker", skrevet og redigert av forskere ved Læringsmiljøsenteret på UiS.

Fagbokforlaget ønsker velkommen til boklansering tirsdag 19. juni, i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug. Boka som skal lanseres er "Stemmer i mobbesaker", skrevet og redigert av forskere ved Læringsmiljøsenteret på UiS.

Bokens tema er at mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Mobbing handler om hvordan ulike aktører kan ha ulike roller når det gjelder å både forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Mobbing, som all annen atferd, foregår i en kontekst og må derfor også behandles og forstås som en del av et komplekst sosialt samspill. 

I boken belyser forfatterne ulike aktørers handlinger, samspill og ansvar i saker som handler om mobbing. Boken presenterer mobbing fra ulike aktørers perspektiv, fra mobbeofferet, fra foreldrene, fra skoleledere, fra skoleeier og fra juristen. 

"Stemmer i mobbesaker" er skrevet av forskere ved Læringsmiljøsenteret på UiS. Alle har vært involvert i mobbeforskningsprosjektet Stigma. Bokens redaktører er Janne Støen, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret avd. Porsgrunn, Hildegunn Fandrem, professor ved Læringsmiljøsenteret avd. Stavanger og Erling Roland, også professor ved Læringsmiljøsenteret avd. Stavanger.

Program:

- Velkommen, mingling og enkel servering
- Presentasjon av boken
- Pål Roland, Terje Angelskår og Guttorm H. Helgøy forteller om sine bidrag
- Takk og avslutning v/ Fagbokforlaget.


Les mer om boken

Arrangement på Facebook 

Utsnitt av forsiden på boka