MENY

Disputas om relasjonell aggresjon i tenårene

Tenårene er en tid der vennskap og popularitet i klassen er svært viktig, men ikke alle elever får en plass i fellesskapet. I sin doktorgradsavhandling har Tove Flack, ansatt ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, undersøkt hvorfor noen ungdommer utestenges.

Tirsdag 19. juni 2018 vil Tove Flack disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. Hun skal forsvare avhandlingen:

 «Relational aggression in adolescents. Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory»

I ungdomsalderen kan elever bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa. Gjennom studien har Flack undersøkt hvilke grunner ungdom kan ha for å ødelegge andres relasjoner og følelse av å høre til i vennegruppen.

Disputasen ledes av Elaine Munthe, dekan for utdanningsvitenskap og humaniora.

Hovedveiledere har vært Edvin Bru og Thormod Idsøe, begge professorer ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Åpent for alle

Alle interesserte ønskes velkommen, både til prøveforelesning og disputas.

Tildelt emne til pøveforelesningen er «Fra forskning til praksis – hvordan motvirke relasjonell aggresjon i skolen».

Tid: 19. juni, prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.00

Sted: Arne Rettedals-hus, auditorium V-101.

Bilde av Tove Flack. Foto: Jeanette Larsen

Foto: Jeanette Larsen