MENY

Nina Storborg

Nina Storborg er doktorgradskandidat ved Nord universitet som forsker på hvordan yrkesfaglærere i videregående skole veileder sine elever i praktiske læringsøkter og hva yrkesfaglærerne tenker rundt egen yrkesutøvelse.

Elever i videregående skole har ca 20 timer i uka til progarmfag og mange av disse timene foregår på praktiske læringsarenaer; det kan være klinikk for elever som tar hudpleieutdanning, bygghall for elever ved byggfag og. verksted for elever ved teknikk og industriell produksjon.

Denne vinteren har gått med til å samle datamaterialet, hvor hun har vært med yrkesfaglærere i 2-3 uker i praktiske læringsøkter. Læringsøkter kan delvis planlegges på forhånd, men mange valg må foretas der og da av yrkesfaglæreren.

Datamaterialet innhentes ved å observere med hjelp av videoopptak. Deretter går Storborg igjennom alle filmklippene og plukker ut 8-10 stk som yrkesfaglæreren får se og uttale seg om og reflektere over.

Prosjektets formål er å få økt kunnskap om hvordan yrkesfaglærere tilpasser veiledningen til de enkelte elever når de er på praktiske læringsarenaer, og hva yrkesfaglærere tenker rundt sin egen utøvelse av rollen som yrkesfaglærer når de får se videoopptak av seg selv.

Nina Storborg. Foto: Nord universitet

Nina Storborg er doktorgradskandidat ved Nord universitet. Foto: NU