Et profilbilde

Førsteamanuensis
Jone Ravndal Bjørnestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Jone Ravndal Bjørnestad", "tel": "", "email": "jone.r.bjornestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-254

Forskningsområder

My current line of research mainly follows four paths: 1) recovery in psychosis, 2) substance use, 3) growth mindset and 4) social media. 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). “Antipsychotic treatment – a systematic literature review and meta-analysis of qualitative studies". NAPA; 2019-03-01.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). KORFORs kveldsskole. Folkeopplysningsprogram for å spre kunnskap om rusbruk og avhengighet. 2019-05-05.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). Psychotherapy in Psychosis: Experiences of Fully recovered Service Users. 2019-09-01.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). Social media and social functioning in psychosis. A systematic review. 2019-04-10 - 2019-04-14.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). Social media and social functioning in psychosis: A systematic review. Haukeland Universitetssykehus; 2019-05-14.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2019). Sosial fungering i psykose. Norsk legeforening; 2019-03-12.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal; Davidson, Larry; Hegelstad, Wenche; Stain, Helen J.; Berg, Henning (2019). Re-thinking social functioning in psychosis.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2018). A life more ordinary” processes of 5-year of recovery from substance abuse. Experiences of 30 recovered service users. Norsk psykologforening; 2018-09-01.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2018). Betydningen av sosial støtte i recoveryprosesser. 2018-10-10.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2018). Recovery in psychosis. 2018-08-05.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2017). Recovery etter psykose. 2017-05-01.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2017). Sosiale prosesser i psykose. 2017-11-01.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2017). With a little help from my friends - social recovery after psychosis. 2017-03-02.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2016). Antipsychotic medication in recovery after psychosis. 2016-03-03.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2016). Antipsychotic medication in recovery from psychosis. 2016-11-08.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2015). Self-agency i recovery etter psykose. 2015-11-04.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2015). Self-agency in psychosis. 2015-02-03.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal (2015). Self-agency in recovery after psychosis. 2015-09-01.