MENY

Velkommen til PROFRES-samling 15.-19. oktober 2018

Sted: Universitetet i Sør-øst Norge, campus Drammen. Hovedtema: Research in practice – realities and ideals

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Foto: Rune Guneriussen

Mandag 15. oktober Mixed method design – (u)muligheter i et ph.d.-prosjekt?

Rom: USN A3504 PB1

 

11.30 – 12.15  Lunsj i kantinen Papirbredden1

11.30 - 12.15   Velkommen til nye kandidater i PROFRES v/ leder Kristin Humerfelt, Universitetet i Stavanger. Møterom: M5314

12.15– 12.30   Velkomst og introduksjon til dagen og samlingen v/ leder av PROFRES Kristin Humerfelt, Universitetet i Stavanger. Rom: USN A3504 PB1 

12.30 – 16.30 Mixed method design – (u)muligheter i et ph.d.-prosjekt? Professor Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge. Rom: USN A3504 PB1

14.30               Kaffe/te m.m.

 

16.45 – 18.00: Kandidatenes hjørne: «Hvordan overleve som stipendiat?», arrangert av og for PROFRES-kandidatene. Rom: USN U4505 PB1. Kaffe/te m.m.

 

Tirsdag 16. oktober Tekster i prosess og Veileder-/kandidatsamling

08.30 – 12.30 Tekster i prosess

Rom: USN U5110 PB1

Tekster i prosess er et generisk kurs forbeholdt PROFRES-kandidater.

 

08.30 – 08.45: Oppstart i plenum v/ leder av PROFRES Kristin Humerfelt, Universitetet i Stavanger

08.45 – 12. 00: Tekster i prosess – gruppearbeid. For detaljert oversikt, se vedlagt program for Tekster i prosess.

Grupperom Papirbredden 1: M4110 PB1, M4314 PB1, M4302 PB1

Grupperom Papirbredden 2: M15001 PB2, M12027 PB2

12.30 – 13.30  Lunsj i kantina Papirbredden 1

13.30 – 16.00 Veileder- og kandidatsamling

Rom: USN A3504 PB1

Formålet med denne økta er å gi veiledere og stipendiater anledning til systematisk refleksjon over egne erfaringer med veiledningsprosessen. Refleksjonen kan bidra til større oppmerksomhet om hva hhv stipendiat og veileder ser som viktig for kvalitet i veiledning, og om hvordan veileder og veisøker kan samarbeide om å gjøre veiledningen god.

 

13.30 – 13.45  Plenum. Velkomst v/ leder av PROFRES Kristin Humerfelt, Universitetet i Stavanger

13.45 – 14.30  Plenum. De fem domenene i veiledningsprosessen v/ Professor Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet og medlem av PROFRES External Advisory Board og Professor Rob Bongaardt, Universitetet i Sørøst-Norge.

14.30 – 14.45  Kaffe/te m.m.

14.45 – 16.00 Samling for veilederne. Refleksjon rundt veiledningsprosessen v/ Linda Lundgaard Andersen / Rob Bongaardt. Rom: USN 12025 PB2

14.45 – 16.00  Samling for stipendiatene. Refleksjon rundt veiledningsprosessen v/ Linda Lundgaard Andersen / Rob Bongaardt. Rom: USN A3504 PB1

Kort pause

16.15 – 17.00  Felles samling stipendiater og veiledere – diskusjon, refleksjon og erfaringsdeling. Linda Lundgaard Andersen og Rob Bongaardt leder plenumsdiskusjonen. Rom: USN A3504 PB1

 

18.30 - FELLES MIDDAG på Papirbredden 3 (Pizza buffet)

 

Wednesday Oct 17th (in English). Academic Praxis

Room: OBS!! Room: Skap gode dager, Auditorium Drammen kommune, adr: Wergelandsgate 13

 

08.45 – 11.45  Quality and compromise in the publication process

08.45 – 09.00  Welcome and introduction to slido w/ Director of PROFRES Kristin Humerfelt, University of Stavanger

09.00 – 09.15  Introduction to the day: A critical perspective to the publication process. Professor Kirsti Skovdahl, University of South-Eastern Norway 

09.15 – 10.00  Editor’s perspective on the referee and publication process. What is high quality in interprofessional research? Acc. professor Christopher Green, Essex University and member of PROFRES External Advisory Board.

Short break

10.15 – 10.45  Experiences as referee from the review-and publication process. Professor Hilde Eide, University of South-Eastern Norway

10.45 – 11.15  In what degree is it possible to be creative and innovative when performing studies of high quality? Professor emeritus Arnstein Finset, University of Oslo and editor of Patient Education and Counseling

11.15 – 11.45 Panel discussion via Slido.com. Moderator: Professor Kirsti Skovdahl, University of South-Eastern Norway

 

11.45 – 12.30  Lunch at “Skap gode dager”, Drammen kommune

 

12.30 – 15.30  Symposium Research in practice –  making one’s research relevant

Room: Skap gode dager, Auditorium Drammen kommune

Societal relevance of research can be integrated in the research process itself, for instance by being translated into action through collaboration between its stakeholders. Societal relevance of research can also be realized by relating context-specific practices to macro-level change processes. In this symposium the first approach will be explored by professor Ilse Julkunen from University of Helsinki, in her introduction “Closing the research-policy and research-practice gap. The second approach will be explored by professor Halvard Vike from University of South-Eastern Norway, in his introduction ”Understanding welfare state transformations through municipal public services”. Other venues for making one’s research relevant will also be explored. Active participation from attendees is expected.

 

12.30 – 12.45  Introduction to the theme. Acc. Professor Hans A. Hauge, University of South-Eastern Norway

12.30 – 13.00  Closing the research-policy and research-practice gap. Professor Ilse Julkunen, University of Helsinki and member of PROFRES External Advisory Board

13.00 – 13.30  Plenary discussion

Short break

13.45 – 14.15  Understanding welfare state transformations through public services. Professor Halvard Vike University of South-Eastern Norway

14.15 – 14.40  Plenary discussion

Break with coffee/tea

15.00 – 15.30  Commonalities and differences between approaches to making one’s research relevant. Plenary discussion and closing comments. Moderator: Acc. Professor Hans A. Hauge, University of South-Eastern Norway

 

19.00 -             PROFRES DINNER at SKUR 1, adr: Tollbukaia, Hans Kiærs gate 1C, Drammen

 

Thursday October 18th (in English until lunch). Symposium

Room: Skap gode dager, Auditorium Drammen kommune 

 

09.00 – 15.30  Symposium: User involvement/co-creation and quality in research (In English).

Perspectives on user-involvement and co-creation – ideals, potentials and quality in research

09.00 – 09.10  Welcome to the symposium by Professor Kirsti Skovdahl, University of South-Eastern Norway

09.10 – 09.40  User-involvement. Professor Solveig Botnen Eide, University of Agder

09.40 – 10.40  From Ideal to practice - user involvement for higher quality in research?  Professor Linda Lundgaard Andersen, Roskilde University and member of PROFRES External Advisory Board

Short break with tea/coffee

11.00 – 11.45  Looking for the authentic service user. Senior Lecturer Liese Recke, VID Specialized University, Oslo and ‘a lived experience with drug treatment services, social services and psychiatry’

12.00 – 12.45  Lunch at “Skap gode dager”, Drammen kommune

12.45 – 16.00  Eksempler, erfaringer og konsekvenser for gjennomføring av forskningsprosjekt med brukermedvirkning av ulik grad (på norsk/skandinavisk)

12.45 – 13.15  «Med andre ord». Hvorfor og hvordan slippe den annen til i vitenskapelig tekstproduksjon. Stipendiat Svein Olav Tangvald Pedersen, NTNU / Universitetet i Sørøst-Norge

13.15 – 14.00  Att bygga tillsammans inom äldreomsorgen. Professor Annica Kihlgren og docent Inger James, Örebro Universitet

14.00 – 14.30 Bruker eller brukt? Professor Reidun Follesø, Nord universitet

Pause med kaffe/te m.m.

14.45 – 15.15  Medforskerens deltakelse i publisering av vitenskapelige tekster. Førsteamanuensis Johanne Alteren, Nord universitet.

15.15 – 16.30 Refleksjoner og diskusjoner via Slido.com. Moderator: Professor Kirsti Skovdahl, Universitetet i Sørøst-Norge

Avslutning og evaluering av samlingen.

 

Fredag 19. oktober Kappeseminar

Rom: USN U2502 PB1

 

08.30 – 09.15  Å skrive kappe – noen tanker om hvordan man kan lykkes…  Professor Kirsti Skovdahl, Universitetet i Sørøst-Norge

09. 30 – 11.30 FREMLEGG AV KAPPE 

Gruppe 1 PROFRES-kandidat Camilla Anker Hansen, Universitetet i Sørøst-Norge. Fokus: Collaboration between care partners to older people with mental health problems, and home care services. Gransker: Professor Annica Kihlgren, Örebro Universitet, i fagteam med førsteamanuensis Johanne Alteren, Nord universitet, og professor og medveileder Kirsti Skovdahl, Universitetet i Sørøst-Norge. Seminaret vil foregå på norsk/skandinavisk.

Rom: USN U4505 PB1

Gruppe 2 PROFRES-kandidat Memory Jayne Tembo, Universitetet i Stavanger. Fokus: Somaliske flyktningers erfaringer fra møter med barnevernet. Gransker: Professor Ketil Eide, Universitetet i Sørøst-Norge, i fagteam med førsteamanuensis Åse Vagli, Universitetet i Stavanger, og professor Solveig Botnen Eide, Universitetet i Agder. Seminaret vil foregå på engelsk.

Rom: USN U2502 PB1

11.30 – 12.15 Avslutning og evaluering – nytteverdi med kappeseminar. Rom: USN U2502 PB1

12.15 – 13.00 Lunsj i kantina Papirbredden 1

VEL HJEM!