MENY

Møte i Verdiskapingsforum

Møte for medlemmer i Verdiskapingsforum

For medlemmer og representanter med møte- og talerett. For spørsmål, ta kontakt med Vibecke Lykke Olsen i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen på e-post vibecke.olsen(at)uis.no.

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping regionalt og nasjonalt. Forumet ledes av rektor.