Et profilbilde

Doktorgradsstipendiat
Sina Furnes Øyri { "honorific-suffix": "Doktorgradsstipendiat", "fn": "Sina Furnes Øyri", "tel": "Telefon: 51831298", "email": "sina.f.oyri@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri (2019). Regulation and resilience at the macro-level healthcare system – a literature review. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services. ISBN 978-981-11-2724-3. s. 1373-1381.
 • Øyri, Sina Furnes; Bø, Sindre (veileder) (2017). Fjellvettregulering - ingen skam å snu? En studie av hvordan risiko ved fjellturisme kan reguleres, med vekt på rettslige verktøy. Universitetet i Stavanger, Brage.. 88 s.
 • Øyri, Sina Furnes (2010). Uformelle verdioverføringssystemer : Og risikoen for misbruk av systemene til hvitvasking og finansiering av terrorisme . Universitetet i Oslo, DUO vitenarkiv. 79 s.
 • Øyri, Sina Furnes (2019). Analyzing resilience across system boundaries: A multilevel case study of management regulation in the Norwegian healthcare system. Laerdal Medical Asia+the Norwegian Embassy+SHARE; 2019-08-22.
 • Øyri, Sina Furnes (2019). Derfor bør leger og sykepleiere elske myndighetene.
 • Øyri, Sina Furnes (2019). Researcher Profiles. SHARE - Centre for resilience in healthcare; 2019-04-11.
 • Øyri, Sina Furnes (2019). Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities. SHARE; 2019-03-19.
 • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri (2019). Are regulatory systems facilitating resilience? A literature review. The European Safety and Reliability Association (ESRA); 2019-09-22 - 2019-09-26.
 • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri (2019). Crossing system boundaries - methodological considerations in a multilevel case study of resilience and regulation in healthcare. The RHC Conference and the RHCN Meeting 2019; 2019-08-25 - 2019-08-29.
 • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri; Macrae, Carl; Braut, Geir Sverre (2019). Reconciling Resilience and Regulation. Rationale & governmental expectations for a leadership focused quality improvement regulation in healthcare. The Resilience Engineering Association; 2019-06-24 - 2019-06-27.
 • Øyri, Sina Furnes (2018). Populærvitenskapelig foredrag: Ingen skam å snu?. Skadeforebyggende Forum / Norwegian Safety Forum;
 • Øyri, Sina Furnes (2018). Presentasjon av PhD prosjektet: Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities. SHARE; 2018-09-13.
 • Øyri, Sina Furnes (2017). Kronikk: Fjellvettregulering - ingen skam å snu?.
 • Øyri, Sina Furnes (2016). Kronikk: Fjellvettregulering – ingen skam å snu?.
 • Øyri, Sina Furnes (2016). Kronikk: Norsk flyktningkrise-håndtering i grenseland?.