Et profilbilde

Universitetslektor
Ellen Elvethon { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ellen Elvethon", "tel": "Telefon: 51833103", "email": "ellen.elvethon@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Forskningsområder

barnehage, sosiale og emosjonelle vansker, systemrettet arbeid

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2008-2018: Skien kommune. Fagenheten for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak. Støttepedagog og spesialpedagog.
2003-2008: Skien kommune. Moflata SFO. SFO-leder.
1999-2000: Notodden kommune. Rygi SFO. SFO-leder.
1993-1994: Skien kommune. Bratsbergkleiva skole og SFO. Assistent.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen (2020). Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper. BARNkunne (HVL) og Filiorum (UiS); 2020-09-28 - 2020-09-30.
  • Elvethon, Ellen (2019). Allmennpedagogiske tiltak i barnehagen – med fokus på barn som trenger ekstra støtte. Eigersund kommune; 2019-03-07.
  • Elvethon, Ellen (2019). Gruppeledelse som forebygging av mobbeatferd og som grunnlag for et inkluderende barnehagemiljø.. Fylkesmannen i Troms og Finnmark; 2019-06-05.
  • Elvethon, Ellen (2019). Hvordan avdekke, håndtere og forebygge krenkelser og mobbeatferd i barnehagen?. Forum for oppvekst i Sunnhordaland; 2019-01-25.
  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC.. European Early Childhood Education Research Association; 2019-08-20 - 2019-09-23.
  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene (2019). Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd.. Filiorum og BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek.. 2019-08-15.
  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen. 2019-01-29.
  • Elvethon, Ellen (2018). God gruppeledelse=trygt læringsmiljø.