Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kjersti Stormark Rabanal { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kjersti Stormark Rabanal", "tel": "Telefon: 51832962", "email": "kjersti.s.rabanal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Kjersti Stormark Rabanal er utdannet sykepleier, har en master i folkehelsevitenskap og en doktorgrad i epidemiologi fra universitetet i Oslo og i tilknytning til Folkehelseinstituttet. 
Jobber nå som postdoktor med forskningsmidler fra Helse Vest. Forskningsfokus er hjerte- og karsykdommer hos innvandrere, med et spesielt fokus på innvandrere fra det indiske subkontinent.

Forskningsområder

EpidemiologiHjerte- og karsykdommerInnvandreres helseKardiovaskulære prediksjonsmodellerKardiovaskulære risikofaktorer

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Tittel på postdok prosjekt:Trender i hjerte- og karsykdom blant innvandrergrupper i Norge. Betydningen av sosioøkonomisk status, medisinsk behandling og komorbiditet. 
Bruker i hovedsak registerdata til å svare på problemstillingene i postdok-prosjektet.

Arbeidserfaring

Studieprogramleder for videreutdanning i kreftsykepleie, 2018-2020.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rabanal, Kjersti Stormark (2019). Cardiovascular disease and ethnicity. Focus on the high risk of CVD among South Asians living in Norway and New Zealand. Universitetet i Oslo. Reprosentralen forlag. ISBN 978-82-8377-383-5. 154 s.
  • Rabanal, Kjersti Stormark; Selmer, Randi Marie; Igland, Jannicke; Tell, Grethe S.; Ariansen, Inger; Meyer, Haakon E (2018). Evaluation of the NORRISK2 model for cardiovascular risk prediction in South Asians living in Norway. NOFE; 2018-11-14 - 2018-11-15.
  • Rabanal, Kjersti Stormark; Meyer, Haakon E; Tell, Grethe S.; Igland, Jannicke; Pylypchuk, Romana; Mehta, Suneela; Kumar, Bernadette. N; Jenum, Anne Karen; Selmer, Randi Marie; Jackson, Rod T (2017). Can traditional risk factors explain the higher risk of CVD in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies. European Society of Cardiology; 2017-04-06 - 2017-04-08.