Et profilbilde

1011 Førsteamanuensis
Arild Michel Bakken { "honorific-suffix": "1011 Førsteamanuensis", "fn": "Arild Michel Bakken", "tel": "Telefon: 51832984", "email": "arild.m.bakken@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24100

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bakken, Arild Michel (2019). L'oralité dans les Poésies. I: Mallarmé au monde : Le spectacle de la matière. Editions Hermann. ISBN 9791037001399. s. 183-195.
  • Bakken, Arild Michel (2018). La Présence de Mallarmé. Honoré Champion. ISBN 9782745348029. 200 s.
  • Bakken, Arild Michel (2015). La présence de Mallarmé. 07 Oslo AS. 244 s.
  • Fuglestad, Unni; Bakken, Arild Michel (2019). Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet. Utdanningsregion Midt-Rogaland, Kristianslyst skole; 2019-08-13.
  • Bakken, Arild Michel (2018). Leseglede og litteraturformidling i videregående skole. Fagforum Vestlandet; 2018-11-12.
  • Bakken, Arild Michel (2019). Lesestimulering: Om bruk av skolebiblioteket i arbeidet med lesestimulering og litteraturformidling. Språkløyper, Lesesenteret.