Et profilbilde

1011 Førsteamanuensis
Arild Michel Bakken { "honorific-suffix": "1011 Førsteamanuensis", "fn": "Arild Michel Bakken", "tel": "Telefon: 51832984", "email": "arild.m.bakken@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24100

Undervisning

Forskningsområder

Begynneropplæring, leseprøver, vurdering for læring, litteratur

Utvalgte publikasjoner

Bakken, Arild Michel (2018). La Présence de Mallarmé. Honoré Champion. ISBN 9782745348029. 200 s.

Pågående forskning

Adaptvurder

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bakken, Arild Michel (2019). L'oralité dans les Poésies. I: Mallarmé au monde : Le spectacle de la matière. Editions Hermann. ISBN 9791037001399. s. 183-195.
  • Bakken, Arild Michel (2018). La Présence de Mallarmé. Honoré Champion. ISBN 9782745348029. 200 s.
  • Bakken, Arild Michel (2015). La présence de Mallarmé. 07 Oslo AS. 244 s.
  • Fuglestad, Unni; Bakken, Arild Michel (2019). Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet. Utdanningsregion Midt-Rogaland, Kristianslyst skole; 2019-08-13.
  • Bakken, Arild Michel (2018). Leseglede og litteraturformidling i videregående skole. Fagforum Vestlandet; 2018-11-12.
  • Bakken, Arild Michel (2019). Lesestimulering: Om bruk av skolebiblioteket i arbeidet med lesestimulering og litteraturformidling. Språkløyper, Lesesenteret.