Et profilbilde

Universitetslektor
Borgtor Bøyum { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Borgtor Bøyum", "tel": "", "email": "borgtor.boyum@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bøyum, Borgtor; Sekkingstad, Dorthea; Fossøy, Ingrid Karin (2019). Korleis kan Facebook brukast som kommunikasjonskanal som støtte til videoførelesingar?. NTNU, HiVOLDA, HiMolde, HVL, Vestlandsforsking mfl.; 2019-06-19 - 2019-06-20.
  • Bøyum, Borgtor; Sekkingstad, Dorthea (2018). Bruk av Facebook som kommunikasjonskanal som støtte for videoførelesingar. NTNU og Norgesuniversitetet; 2018-05-03 - 2018-05-04.
  • Sekkingstad, Dorthea; Bøyum, Borgtor (2017). Bruk av digitale verktøy - Erfaringar med omvendt undervisning i jussfaget. 2017-06-20 - 2017-06-21.
  • Sekkingstad, Dorthea; Bøyum, Borgtor (2017). Problembasert læring med digitale verktøy. NTNU; 2017-05-08 - 2017-05-09.
  • Sekkingstad, Dorthea; Fossøy, Ingrid; Bøyum, Borgtor (2016). Giftarmål mellom PBL og flipped classroom - eit mogleg FoU prosjekt. 2016-06-06.