Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marianne Hafnor Bøe { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marianne Hafnor Bøe", "tel": "Telefon: 51831212", "email": "marianne.boe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-242
Tlf priv/mob 90149267

Min forskning omhandler sammenkoblinger mellom religion, lov og kjønn. Jeg har særlig kompetanse på islam, muslimsk familielov, på sjia-islam og sjia-muslimske samfunn i Norge, samt kombinasjonen islam og feminisme.

Min nyeste bok har tittelen Feminisme i islam, utgitt av Universitetsforlaget høsten 2019. Boken presenterer bredden i feministiske tolkninger av islam, både de historiske linjene og dagsaktuelle varianter av aktivistiske og aksjonsbaserte former for feminisme i islam, slik de trer fram på ulike måter og på ulike steder, som for eksempel i Iran, Marokko, Saudi Arabia, Malaysia, USA og Norge.

Forskningsområder

 • Religionsvitenskap
 • Islam; sjia-islam, sjaria,  muslimsk familielov, islam i Norge
 • Iran
 • Religion og kjønn
 • Religion og feminisme
 • Religion og lov
 • Sekularisme
 • Levd religion
 • Religiøse minoriteter 
 • Religionsdidaktikk

Utvalgte publikasjoner

Bøker

 • Bøe, Marianne Hafnor. 2019. Feminisme i islam. Oslo: Universitetsforlaget. 

 • Bøe, Marianne. 2018. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: NorwayAnnotated Legal Documents on Islam in Europe, Volume: 17. Leiden: Brill. 
 • Bøe, Marianne. 2015. Family Law in Contemporary Iran: Women?s Rights Activism and Sharia. I.B. Tauris. 288 sider. ISBN: 9781780769004.

Tidsskriftartikler

 • Bøe, Marianne. 2018. Lived Experiences of Norway?s Regulation of Mahr (the Muslim Dower). Nordic Journal of Religion and Society. 31: 58-74. doi: 10.18261/issn.1890-7008-2018-01-04
 • Bøe, Marianne. 2017. Feministisk vri på Koranen. Samtiden. 1. 22-29. 
 • Bøe, Marianne. 2017. Halal-dating som ungdomskultur: Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant norsk ungdom med muslimsk bakgrunn. Prismet. 1-2. 9-26. 
 • Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild. 2017. A minority in the making: The shia muslim community in Norway. Journal of Muslims in Europe. 6: 179-197. doi: 10.1163/22117954-12341347

Avhandling

 • Bøe, Marianne. 2012. Debating Family Law in Contemporary Iran. Continuity and Change in Women's Rights Activists' Conceptions of Shari'a and Women's Rights. PhD-avhandling. University of Bergen.

 • Bøe, Marianne. 2003. 'Show us the Real Islam!' En studie av iransk kvinneaktivisme. Hovedfagsoppgave i religionsvitenskap. Universitetet i Bergen.

Bokkapitler

 • Bøe, Marianne. 2013. "Kjønnsjihad: Feministiske tilnærminger til Shari?a?. kapittel 5, sider 94-108. I: Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.

Digital formidling:

 • "Hva er egentlig særegent med sjia-islam?", Religionsoraklene. Url: http://religionsoraklene.no/hva-er-egentlig-saeregent-ved-sjia-islam/

 • "Hva er feminisme i islam?", Religionsoraklene. Url: http://religionsoraklene.no/hva-er-feminisme-i-islam/

  Pågående forskning

  Fra 2015-2019 har jeg et postdoktorprosjekt ved UiB hvor jeg undersøker forholdet mellom religiøs lov og hverdagsliv i Norge, med utgangspunkt i praksiser knyttet til muslimsk medgift (mahr). Et gjennomgående spørsmål i prosjektet er hva slags utfordringer kombinasjonen av statlig lov og praktisering av religiøse rettslige spørsmål representerer i en velferdsstat som Norge, som har en klar statsfeministisk agenda og hvor forholdet mellom stat og religiøs lov for tiden blir omdefinert. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds FRIHUMSAM-program. En publikasjon som er knyttet til dette prosjektet er boken Annotated Legal Documents on Islam: Norway, utgitt av Brill i 2018. 


  Fra 2008-2013 jobbet jeg med et phd-prosjekt ved UiB om familielovreform og kvinnerettighetsaktivisme i Iran, som resulterte i utgivelsen av boken Family Law in Contemporary Iran: Women?s Rights Activism and Sharia (I.B. Tauris 2015). 

  Arbeidserfaring

  • 2018 - d.d. Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger. 
  • 2016 - 2017. Fulbrightkandidat og gjesteforsker ved International Affairs, Northeastern University. 
  • 2015 - d.d. Postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen.
  • 2013 - 2015. Rådgiver ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). 
  • 2008 - 2012. PhD-grad ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen. 
  •  2004 - 2008. Førstekonsulent ved Senter for Midtøsten- og islamske studier (SMI), Universitetet i Bergen.

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bøe, Marianne (2012). Debating Family Law in Contemporary Iran. Continuity and Change in Women's Rights Activists' Conceptions of Shari'a and Women's Rights. University of Bergen. ISBN 978-82-308-2165-7.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Feminisme i islam podcast. Bergen Global.
  • Samuelsen, Helene; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Podcast feminisme i islam. Ublogg.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2020). Er religion noe særegent og unikt?. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-10-14.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2020). Islamsk feminisme. Kirkelig dialogsenter; 2020-01-30.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2020). Litteraturhuset i Fredriskstad - Feminisme i islam. Litteraturhuset i Fredrikstad; 2020-02-13.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2020). Panelsamtale feminisme i islam. Litteraturhuset i Bergen; 2020-03-07.
  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine (2020). Guder, makter og myter. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-10-02.
  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine (2020). Guder, makter, myter. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-10-02.
  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine; Nielsen, Ingrid (2020). En diskuterende og annerledes fagbok. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-09-29.
  • Bøe, Marianne (2019). Fra bursdagsfeiring til julegudstjeneste: Håndtering av religions- og livssynsmangfold i skolen. IGIS, UiS; 2019-01-11.
  • Bøe, Marianne (2019). Promoting gender equality, but ignoring Muslim women’s rights?.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Barneekteskap, æresdrap og kvinners rettigheter. Den feministiske likestillingskampen i islam skjer nå.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Boklansering Litteraturhuset i Oslo: Feminisme i islam. Universitetsforlaget; 2019-11-05.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Boklansering Sølvberget: Feminisme i islam. Senter for kjønnsforskning, UiS; 2019-12-04.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Boklansering feminisme i islam på bergen Global. Bergen Global; 2019-11-21.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Hva kan vi bruke feminisme i islam til i KRLE og RE-faget?. Religionslærerforeningen; 2019-10-18 - 2019-10-19.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Intervju Feminisme i islam Nyhetsmorgen. Nyhetsmorgen NRK. [TV]; 2019-11-06.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Intervju NRK Rogaland. [Radio]; 2019-11-14.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Religiøs kvinnekamp.
  • Castello, Claudio; Bøe, Marianne Hafnor (2019). En bok som viser nye sider ved islam. Utrop. [Internett]; 2019-09-11.
  • Fossheim, Kenneth; Bøe, Marianne (2019). Derfor gjør «313» politiet bekymret. TV2. [Internett]; 2019-02-17.
  • Gilje, Caroline Teinum; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Prest: Ingen bør fritas fra FN-markering. Vårt Land. [Avis]; 2019-10-22.
  • Gjengedal, Kjerstin; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Visst finst det muslimske feministar!. Kilden. [Internett]; 2019-11-05.
  • Hult, Kine; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Feministiske muslimer? Klart de finnes. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-11-16.
  • Møllersen, Anders; Bøe, Marianne (2019). Iransk TV-kanal stoppet tysk kamp fordi dommeren var kvinne. Aftenposten. [Avis]; 2019-02-18.
  • Nyberg, Elin; Bøe, Marianne (2019). Skoler bør bruke religiøse høytider i undervisningen. Forskning.no. [Internett]; 2019-02-13.
  • Paszkiewicz, Zofia; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Verdibørsen Feminisme i islam. Verdibørsen, NRK. [Radio]; 2019-11-19.
  • Veland, Bernhard; Bøe, Marianne Hafnor (2019). Iransk aktivist satte fyr på seg selv i protest. Aftenposten. [Avis]; 2019-09-13.
  • Bratberg, Une; Bøe, Marianne (2018). Gud er verken han eller hun. Vårt Land. [Avis]; 2018-07-18.
  • Bratberg, Une; Bøe, Marianne (2018). Metoo inntar moskeer verden over. Vårt Land. [Avis]; 2018-02-22.
  • Bøe, Marianne (2018). Kva nå Midtausten? Ein atomavtale utan USA. Bergen Resource Centre CMI/UiB; 2018-05-16.
  • Bøe, Marianne (2018). Mahr Iranian Style in Norway. University of Exeter; 2018-09-27 - 2018-09-29.
  • Bøe, Marianne (2018). Mahr in Norway: the sale of a woman or a legal right?. IMER; 2018-06-13.
  • Flølo, Karin; Bøe, Marianne (2018). Derfor kjemper iranere mot landets ledere. Klar Tale. [Avis]; 2018-01-05.
  • Fonn, Geir Ove; Bøe, Marianne (2018). Presser Irans prestestyre. Vårt Land. [Avis]; 2018-01-05.
  • Heiervang, Camilla Helen; Bøe, Marianne (2018). Filmer fremmer feministisk islam. Vårt Land. [Avis]; 2018-04-19.
  • Wanounou, Dana; Bøe, Marianne (2018). Upopulære pionerer. Vårt Land. [Avis]; 2018-06-17.
  • Wernersen, Camilla; Bøe, Marianne (2018). Etterlyser flere muslimske kvinner i #metoo-debatten. NRK. [Internett]; 2018-02-23.
  • Birkeland, Marlene; Bøe, Marianne (2017). "-Jenter må gi mer faen". VG. [Avis]; 2017-08-03.
  • Borge, Arne; Bøe, Marianne (2017). Fremmer feministisk islam. Vårt Land. [Avis]; 2017-03-08.
  • Bøe, Marianne (2017). Halal Dating and Norwegian Youth Culture. Anthropology Dept.; 2017-05-05.
  • Bøe, Marianne (2017). Halal Dating and Norwegian Youth Culture. The Frederick S. Pardee School of Global Studies; 2017-04-13.
  • Bøe, Marianne (2017). Introduction and moderator. The First Supper Symposium; 2017-10-21.
  • Bøe, Marianne (2017). Mahr Iranian Style in Norway: Complexities and challenges of concluding transnational Shia marriages. University of Amsterdam; 2017-08-24 - 2017-08-25.
  • Bøe, Marianne (2017). Panelsamtale: feminisme og islam. Fagutvalget i religionsvitenskap; 2017-10-27.
  • Bøe, Marianne (2017). Sharia and Everyday Life. Hinckley Institute and the Fulbright Foundation; 2017-01-25.
  • Bøe, Marianne (2017). Sharia and Everyday Life in Western Societies. Utah State University and Fulbright Foundation; 2017-01-24.
  • Bøe, Marianne (2017). Spontanforedrag om feminisme og nasjonen. Fett; 2017-12-14.
  • Bøe, Marianne (2017). “Transnational Dynamics of mahr: Governance and lived experiences in Iran and Norway”. 2017-10-19 - 2017-10-20.
  • Eriksen, Kaia; Bøe, Marianne (2017). Unge muslimske jenter gjør opprør. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-06-01.
  • Heimdal, Knut Ward; Bøe, Marianne (2017). Jubler for feministmoske. Vårt Land. [Avis]; 2017-06-20.
  • Lomsdalen, Christian; Bøe, Marianne (2017). LL-53: Sjiaislam, islamsk feminisme og feminisme i islam. Lektor Lomsdalens innfall. [Internett]; 2017-10-10.
  • Tollersrud, Emma; Bøe, Marianne (2017). "-Må hilses velkommen". Morganbladet. [Avis]; 2017-08-11.
  • Baugstø, Vilde; Bøe, Marianne (2016). Vil ha egen definisjonsmakt. Klassekampen. [Avis]; 2016-08-01.
  • Bøe, Marianne (2016). Gender and Activism. MESA; 2016-11-17 - 2016-11-20.
  • Bøe, Marianne (2016). Islamisme og totalitarisme.
  • Bøe, Marianne (2016). Levende Religion: Globalt perspektiv – lokal praksis.
  • Bøe, Marianne (2016). Mahr Iranian Style in Norway. Northeastern University; 2016-12-01.
  • Gulbrandsen, Christina; Bøe, Marianne (2016). Flerkoneri skaper raseri i muslimske land. Vårt Land. [Avis]; 2016-06-07.
  • Gulbrandsen, Christina; Bøe, Marianne (2016). Flerkoneri under radaren. Vårt land. [Avis]; 2016-06-01.
  • Michelsen, Jaran Ree; Bøe, Marianne (2016). Offentlig muslim-bønn provoserer. Vårt Land. [Avis]; 2016-06-24.
  • NTB, .; Bøe, Marianne (2016). De reformvennlige gjorde rent bord. Bergens Tidende. [Avis]; 2016-02-29.
  • NTB, .; Bøe, Marianne (2016). Irans befolkning har vist at de ønsker endringer. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-02-29.
  • NTB, .; Bøe, Marianne (2016). Irans befolkning har vist at de ønsker endringer. ABC Nyheter. [Internett]; 2016-02-28.
  • NTB, .; Bøe, Marianne (2016). Irans befolkning har vist at de ønsker endringer. Forskning.no. [Internett]; 2016-02-28.
  • NTB, .; Bøe, Marianne (2016). Valget i Iran kan bli et vendepunkt. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2016-02-28.
  • NTB, Journalist; Bøe, Marianne (2016). Irans reformvennlige krefter vil få større spillerom. NRK Urix. [Internett]; 2016-02-28.
  • Olsen, Hanne Kjærland; Bøe, Marianne (2016). Iransk valgseier for reformvennlige krefter. Radio Nova. [Radio]; 2016-04-01.
  • Stokke, Olga; Bøe, Marianne (2016). Slik dater unge muslimer. Aftenposten, A-magasinet. [TV]; 2016-07-15.
  • Bøe, Marianne (2015). Ekteskap "Iranian Style" i Bergen: mellom lov, teologi og hverdagsliv. The study of Islam as lived religion; 2015-10-26 - 2015-10-27.
  • Bøe, Marianne (2015). Feminisme i islam. Norsk kvinnesaksforening og bergen Offentlige Bibliotek; 2015-03-11.
  • Bøe, Marianne (2015). Gender equality and women's rights in Iran: recent developments. European Asylum Support Office (EASO); 2015-06-17.
  • Bøe, Marianne (2015). Hva er feminisme i islam?. Religionsoraklene.no. [Internett]; 2015-11-26.
  • Bøe, Marianne (2015). Likestilling vs. religiøs pluralisme: Dilemmaer knyttet til dagens godkjenningsordning for ekteskapsritualer i Norge. SKOK; 2015-11-24 - 2015-11-25.
  • Bøe, Marianne (2015). Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway - some preliminary findings. CMI / UiB; 2015-06-17 - 2015-06-18.
  • Bøe, Marianne (2015). Religious Law and Everyday Life: Shifting practices of mahr (Islamic dower) in legal pluralistic Norway.. Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS); 2015-05-07 - 2015-05-08.
  • Bøe, Marianne (2015). Å være sammen på en halal måte? Ekteskap, kjæresteforhold og seksualitet blant unge med muslimsk bakgrunn på Vestlandet. AHKR, UiB; 2015-12-10 - 2015-12-11.
  • Lindekleiv, Heidi Marie; Bøe, Marianne (2015). Kvinnekamp med Koranen. Vårt land. [Avis]; 2015-02-08.
  • Strand, Hilde Kristin; Bøe, Marianne (2015). Medgift eller morgongåve?. På Høyden. [Internett]; 2015-04-24.
  • Øistad, Beate Sletvold; Bøe, Marianne (2015). Kjempar om det muslimske kvinneidealet. Kilden: informasjonssenter for kjønnsforskning. [Internett]; 2015-04-23.
  • Bøe, Marianne (2014). Endelig om sjia-islam på norsk.
  • Halsnes, Magnus; Bøe, Marianne (2014). Skal forske på shari'a og kvardagsliv i Noreg. UiB.no/ahkr. [Internett]; 2014-12-12.
  • Fjeld, Terje, Krogsrud; Bøe, Marianne (2013). 10 spørsmål og svar om Iran. Aftenposten JR. [Avis]; 2013-11-28.
  • Bøe, Marianne (2012). The Quest for Codification of Family Law in Contemporary Iran: Conceptions of Nation, Gender and Religion. International Society for Iranian Studies; 2012-08-01 - 2012-08-05.
  • Bøe, Marianne (2011). Debating Family Law in Contemporary Iran: Conceptions of Shari'a and Women's Rights. London Middle East Institute, SOAS, University of London; 2011-05-06 - 2011-05-08.
  • Bøe, Marianne (2011). Demokratibevegelse i stampe.
  • Bøe, Marianne (2011). Familielov i Iran: Diskusjoner om shari'a og kvinners rettigheter. Litteraturhuset i Stavanger; 2011-11-16.
  • Bøe, Marianne (2011). Feministiske lesninger av shari’a. Universitetet i Nordland; 2011-10-03 - 2011-10-04.
  • Bøe, Marianne (2011). Towards the Protection of Family and Women's Rights? The Contemporary Family Law Debate in Iran. CMI; 2011-10-28.
  • Førde, Kristin Engh; Bøe, Marianne (2011). Strid om ny familielov. Forskning.no og Kilden. [Internett]; 2011-08-13.
  • Hovden, Eirik; Bøe, Marianne (2011). Sharia mellom staten og det sivile samfunnet: Iran og Jemen.
  • Jacobsen, Christine M.; Bøe, Marianne; Åsebø, Sigrun; Mortensen, Ellen (2011). Hijab - krav, plikt eller rettighet.
  • Ursin, Lars Holger; Bøe, Marianne (2010). Shirin Ebadi kommer til Bergen. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-10-22.
  • Bøe, Marianne (2010). “A tug of war between modernities: Contemporary perspectives on the practice of temporary marriage (sighe/mut'a) in Shia Islam”. Nordisk Selskap for Midtøstenforskning; 2010-09-24 - 2010-10-26.
  • Bøe, Marianne (2010). Drakamp mellom modernitetet: Samtidige oppfatninger av midlertidig ekteskap (sighe/mut'a). SKOK/AHKR; 2010-10-28 - 2010-10-29.
  • Bøe, Marianne (2010). Islamic Feminism and Shari’a: Local and transnational intersections. UiB / Uni Global; 2010-05-25 - 2010-05-26.
  • Bøe, Marianne (2010). Kamp for Kvinners rettigheter i Iran. UiT / FN-Sambandet / Kvinnefronten; 2010-03-04.
  • Bøe, Marianne; Olaussen, Håkon (2010). Forbud mot Burka og Niqab i Frankrike. Her og Nå, NRK P1. [Radio]; 2010-07-06.
  • Muftuoglu, Ingrid; Molde, Ann-Kristin; Bøe, Marianne; Hovden, Eirik; Lea, Kjersti; Meland, Ingmar (2010). NAV som hinder for PhD-fullføring.
  • Simenstad, Line Madsen; Bøe, Marianne (2010). Blir ikke steinet - enn så lenge. Vårt Land. [Avis]; 2010-07-13.
  • Bøe, Marianne (2009). Debating Family Law in Contemporary Iran. University of Exeter; 2009-06-04 - 2009-06-05.
  • Bøe, Marianne (2009). New Expressions of Women’s Agency in the Legal processes. SOAS, University of London; 2009-06-05 - 2009-06-06.
  • TV2, Nyhetskanalen; Bøe, Marianne (2009). Demonstrasjoner etter presidentvalg i Iran. TV2. [TV]; 2009-06-20.
  • TV2, Nyhetskanalen; Bøe, Marianne (2009). Presidentvalg i Iran. Tv2. [TV]; 2009-06-12.
  • Bøe, Marianne (2008). Debating Family Law in Contemporary Iran. Rutgers University; 2008-10-02.
  • Bøe, Marianne (2008). Gender Equality in Norway. Tabatabai Allameh University; 2008-05-11.
  • Bøe, Marianne (2008). Gender Equality in Norway. University of Tehran; 2008-05-19.
  • Bøe, Marianne (2008). Hva er religion? Hva er fundamentalisme? Hva er kristendom? Hva er islam?.
  • Bøe, Marianne (2008). Methodological Approaches to the Debate on Islamic Family Law. Research Group on Middle East and Africa, AHKR; 2008-12-05.
  • Bøe, Marianne (2007). Et positivt tegn i tiden.
  • Bøe, Marianne (2007). Notions of women's rights in contemporary Iran. Nordic Society for Middle Eastern Studies; 2007-09-21 - 2007-09-23.
  • Bøe, Marianne (2007). Persepolis.
  • Bøe, Marianne (2007). Religion, makt og avmakt. Bergen Kommune; 2007-01-10 - 2007-01-19.
  • Bøe, Marianne (2007). The Iranian women’s movements: between Globalization and Islamization. University of York; 2007-07-03 - 2007-07-05.
  • Bøe, Marianne (2005). Iranske kvinneaktivister: forhandlinger og fortolkninger. Chaos, Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studi; 2005-04-12 - 2005-04-13.
  • Bøe, Marianne (2004). ”Kvinnekamp i den islamske republikk”.
  • Bøe, Marianne (2003). ”Ebadi er ikke alene”.
  • Bøe, Marianne (2003). ”Ebadi er ikke alene”.
  • Bøe, Marianne (2003). ”Ebadi er ikke alene”.
  • Bøe, Marianne (2019). Hva er egentlig særegent ved sjia-islam?. Religionsoraklene.
  • Bøe, Marianne Hafnor (2019). Feminisme i islam. Bergen Global. YouTube.