MENY

Elektrokjemisk deoksidasjon av vann

Fredag 18. mai 2018 disputerte Utsav Raj Dotel til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Avhandlingen hans har tittelen «Electrochemical Deoxygenation of Water». Emnet for prøveforelesningen var «Pourbaix diagrams of silver, iron, nickel and copper; in the context of chloride solutions and oxygen red-ox reactions».

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Tor Henning Hemmingsen.