Et profilbilde

Førsteamanuensis
Solveig Iren Roth { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Solveig Iren Roth", "tel": "Telefon: 51833050", "email": "solveig.i.roth@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-428

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Roth, Solveig (2017). Educational trajectories in cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling. University of Oslo.. 105 s.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig (2016). Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis. Høgskolen i Hedmark, Sepu. 53 s.
 • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne (2016). Report on the findings on use of the LP model with data analysis. The Centre for Studies of Educational Practice. 52 s.
 • Roth, Solveig Iren (2018). Young ethnic-minority girls' reflections about their (positionings of) Learning identities and educational trajectories in transition stages.. 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Roth, Solveig Iren; Faldet, Ann-Cathrin (2018). Being a parent to children with special needs during educational transitions: Parents’ positional identities’ role in home-school cooperation. European Educational Research Association’ (EERA); 2018-09-03 - 2018-09-07.
 • Roth, Solveig Iren; Faldet, Ann-Cathrin (2018). Being a parent to children with special needs during educational transitions: Parents’ positional identities’ role in home-school cooperation.. European Educational Research Association’ (EERA); 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Roth, Solveig (2017). Digital media as funds of knowledge: Multiethnic learners across formal and informal contexts constituting future trajectoires. Copenhagen, Aalborg University; 2017-03-23 - 2017-03-25.
 • Roth, Solveig (2017). "My dad says, Thanusha you must work harder in school": How parents guide young girls as learners during educational transitions. Ethnography & Education; 2017-09-10 - 2017-09-13.
 • Roth, Solveig; Faldet, Ann-Cathrin (2017). Home-School Cooperation: Being a parent to children with special needs.. University of Roehampton. School of Education.; 2017-07-05 - 2017-07-07.
 • Roth, Solveig (2016). Læring på tvers av kontekster. Identitet og læringsidentitet - i et globalisert og multietnisk kunnskapssamfunn.. Kultur for mangfold; 2016-04-11 - 2016-04-12.
 • Roth, Solveig (2016). Multietniske elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole - i et globalisert kunnskapssamfunn.. Nafo; 2016-04-24.
 • Roth, Solveig (2016). Positional identities in educational transitions: How solidarity shapes future trajectories among multiethnic girls. University of Helsinki; 2016-03-09 - 2016-03-11.
 • Knudsmoen, Hege; Roth, Solveig (2015). Betydningen av et godt skole og hjem samarbeid. Fylkesmannen i Oppland; 2015-01-30.
 • Roth, Solveig; Nordahl, Thomas (2015). Positional identities in educational transitions: How parents guide young girls' Learning trajectories. The European Research Network About Parents in Education; 2015-08-26 - 2015-08-27.
 • Knudsmoen, Hege; Roth, Solveig (2014). Læringsmiljøets betydning. Foreldrestøtte og elevenes læring. Funn fra lærende regioner.. Fylkesmannen i Aust- Agder;
 • Roth, Solveig (2013). Constructing 'horizontal relationships' or being a 'grown up expert'? The relationship between methodology and ethics based on research in a multi-cultural suburb city in Norway. EthicNet - Bristol; 2013-03-22.
 • Roth, Solveig; Facer, Keri; Sarah, Eagle; Helen, Manchester; Paul, Strauss; Wan, Yee (2013). ‘The Child In The City Revisited: Learning Beyond the School Today’ (Communities, Families and Schooling in Educational Research’). ECER; 2013-09-10 - 2013-09-13.
 • Roth, Solveig (2012). "Dialogical development of a learning Identity: Three Tamil - Norwegian girls' negotiating ethnicity and gender as 'funds of knowledge'". The faculty of the University of Cambridge; 2012-06-11 - 2012-06-12.
 • Roth, Solveig (2012). Dialogical development of the learning Identity:. National & Kapodistrian University of Athens, Greece; 2012-07-05 - 2012-12-07.