MENY

Disputas om trusler i komplekse systemer

Fredag 17. august vil Anders Jensen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Anders Jensen forsvarer avhandlingen: Contributions to hazard/threat identification and analysis in complex systems”.

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, i Kjølv Egelands Hus rom E-164.