Et profilbilde

Professor emeritus
Torgeir Martin Hillestad { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Torgeir Martin Hillestad", "tel": "Telefon: 51834248", "email": "torgeir.hillestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom P11 110

Undervisning

Forskningsområder

Science of Normality and Deviance

Moral Psychology and Moral Science

Philosophy of Science and Philosophical Psychology

Political and Social Philosophy 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Studies in the Science of Human Normality as Objective Matter. Social and Health Sciences from a Philosophical Realist Position.

Comparing Psychological and Social Concepts of Mental Illness.

Studies in Moral Psychology/Moral Science. Moral Constitution and Moral Breakdown (Constitution of Evil).

Studies in the Philosophy of Psychology.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Den sosiale virkelighetens ontologi. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-7-3. 479 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Psykologiens epistemologiske forutsetninger. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-6-6. 332 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner. Ariadne forlag. ISBN 978-82-90477-48-1. 159 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Mer elendig kritisk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 50. s. 55-56.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2009). Forfeilet psykologikritikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 46. s. 494-495.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2009). Ideologisk feiloppfatning av psykologien. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 46. s. 706-708.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2009). Psykologiens vesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 46. s. 895-896.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Barn og seksualitet i den sosiale verden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 43.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Sosialt arbeid - årsak, norm og vitenskap. I: Fasetter i sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1998). Om behaviorisme, mediasjonismer og psykologiske forklaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 35. Hefte 10. s. 989-991.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1998). Tabula Rasa og mentale fenomen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 35. Hefte 1. s. 40-42.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Vitenskapsfilosofiske notater. Concreto Academic Papers. 45 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Realisme og konstitusjon. Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-707-1. 50 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Begrepet ondskap. Teoretiske refleksjoner over moralske sammenbrudd i terrorens tid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-565-7. 69 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Psychological Man: Structure or Social Change?. Journal of Abstract and Normative Psychology.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Some Basic Controversies Concerning the Origins of Altruism. Journal of Abstract and Normative Psychology. Temporary Annuals. 8 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). The Metapsychology of Evil: Main Theoretical Perspectives Causes, Consequences and Critique. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-588-6. 163 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Moralske imperativ. Psykologiske og filosofiske forutsetninger for moraldannelse. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-455-1. 106 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Sykdomsbegrepet. Noen kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-462-9. 66 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Avvik og vitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444193.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Psykologiske tekster og essays. Concreto Academic Papers.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Normalitet og avvik. Forutsetninger for et objektivt psykopatologisk avviksbegrep. Universitetet i Bergen. ISBN 8230800979. 334 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Psykososiale behandlingsperspektiv. Concreto forlag.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1999). Individer og konflikter. Ariadne forlag. ISBN 82-90477-41-4. 262 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1999). Sentrale vitenskapsperspektiv i studiet av normalitet og avvik. Apeiros forlag. ISBN 82-993427-2-4. 49 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1995). Avvikets psykologiske og sosiale dimensjoner. Institutt for psykologi og samfunnsvitenskap. ISBN 82-993427-0-8. 316 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1995). Intensjonalitet og kausalitet i psykologien. Institutt for psykologi og samfunnsvitenskap. 21 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1994). Et metodisk integrasjonsperspektiv på klinisk psykologi. Sosialhøgskolen, Stavanger, Skriftserien nr 9. 32 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1994). Grunnleggende dynamisk psykoterapi med schizofreni og borderline-tilstander. Sosialhøgskolen, Stavanger, Skriftserien nr 5. 104 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1994). Kognisjon, kommunikasjon og psykopatologi. Sosialhøgskolen Stavanger, Skriftserien nr. 2. 26 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1994). Psykologisk testdiagnostikk og psykoterapi. Et egopsykologisk perspektiv. Sosialhøgskolen, Stavanger, Skriftserien nr 3. 22 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2019). Hva er riktig etikk?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2019). Metaperspektiv i psykologi og sosialvitenskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Galskap eller normalitet?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Misvisende om ondskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Når barn og sivile er målet, har vi krysset grensen..
 • Hillestad, Torgeir Martin (2016). Problematisk schizofrenikritikk.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Absurd anti-psykologi.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Er mennesket grunnleggende fredelig eller aggressivt?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Finnes det absolutte kriterier for moral?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Det ondes banalitet?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Ingen naturlig nakenhet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Ondskapen er ikke banal.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Samfunnspsykologiske feiltakelser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Selvmotsigende radikal psykiatrikritikk.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Sovjet og den andre verdenskrig.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Den kritiske psykologiens elendighet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Ekstremisme og ytringsfrihet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Er moralen virkelig?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Hvor kommer ondskapen fra?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Manglende årsaksforståelse av 22. juli-terroren :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Politikk eller psykiatri.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Terror og politiske diagnoser :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Den uforklarlige ondskapen :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Nazisme og galskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). En nyttig inngang. Bokanmeldelse av R. Hagen, T. E. Nysæter og L. E. Ottesen Kennair: ?Innføring i personlighetspsykologi?, Tapir Akademisk Forlag, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Refleksjoner over helse.Bokanmeldelse av J. G. Mæland: ?Hva er helse?, Universitetsforlaget, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Betydningen av 1968.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Den økonomiske krisen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Gruppehat og individ.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Har moralen noen framtid?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunn.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunnOm moralsk sentralisme i samfunnet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Menns voldsbruk og ideologi.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Om moralsk sentralisme i samfunnet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Fri oss fra radikalismen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hallgeir Langeland om verdiskapning.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hvordan arv og miljø påvirker.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Det radikale prosjektet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Menneskelig frihet og sosial kontroll.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Politikk på moralske premisser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Samfunnsmessige idealer og realiteter.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Var Norge i krig under krigen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2003). Krig og sivile ofre.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2002). Det onde Amerika.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2001). Ideologienes elendighet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1998). Om liberalismens grenser og moralens begynnelse.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1997). Illusjonen om en revolusjonær psykologi.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1997). Kringlen og Freud.