MENY

Studentkonsert + jam

Hver tirsdag er det konsert og jam på Blyge Harry med jazzstudentene fra Fakultet for utøvende kunstfag.

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger driver kunstnerisk og kunstnær forskning, og ikke minst utdanner vi neste generasjon utøvende musikere og dansere. Konserter og forestillinger er en viktig del av vår virksomhet, og noe vi håper du vil ha glede av å oppleve. Gjennom studieåret er våre studenter og ansatte involvert i over 200 fremføringer på mange ulike arenaer og ofte i samarbeid med forskjellige aktører. 

Facebook.com/uisbjergsted

Instagram.com/uisbjergsted