Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Sverre Martin Nesvåg { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Sverre Martin Nesvåg", "tel": "", "email": "sverre.m.nesvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skartveit, Emil; Elstad, Hallgeir; Grytten, Ola Honningdal; Lydholm, Gudrun; Nesvåg, Sverre; Ravndal, Edle (2011). Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891. Frelsesarmeens rusomsorg. ISBN 978-82-93084-03-7. 382 s.
 • Bakke, Åshild; Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti; Nesvåg, Sverre (2006). Utmattingssyndrom - forprosjekt. International Research Institute of Stavanger. 25 s.
 • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre (2006). Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling - en kunnskapsoppsummering. International Research Institute of Stavanger. 40 s.
 • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre (2006). Evaluering av rusreformen. International Research Institute of Stavanger. 159 s.
 • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre; Allred, Kirsten (2006). Evaluering av den statlige rusreformen. International Research Institute of Stavanger. ISBN 82-490-0435-3. 18 s.
 • Gundersen, Tonje; Grut, Lisbet; Loeb, Mitchell Elliott; Ruud, Torleif; Eikeland, Tone Bergljot; Nesvåg, Sverre; Olsen, Espen (2004). Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse. SINTEF. ISBN 8214035147. 82 s.
 • Hean, Sarah; Ergo, Thomas; Nesvåg, Sverre Martin (2019). Perspectives on the SiW Case. University of Stavanger; 2019-04-30.
 • Nesvåg, Sverre (2017). Thematic issue: Substance use and ageing.
 • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Lund, Ingunn Olea; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny (2014). Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance). Faglig Forum; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre; Johansen, Ayna (2012). An RCT of a web-based early-intervention for hazardous drinkers. 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre (2011). An RCT of an internet based early intervention for alcohol. SERAF, Universitetet i Oslo;