Et profilbilde

Timelønnet dosent
Helene Hanssen { "honorific-suffix": "Timelønnet dosent", "fn": "Helene Hanssen", "tel": "Telefon: 51834263", "email": "helene.hanssen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-102

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne; Hanson, Elisabeth (2017). How can web-based training facilitate a more carer friendly practice in community-based health and social care services in Norway? Staff experiences and implementation challenges. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. Volum 25. Hefte 2. s. 559-568. DOI: 10.1111/hsc.12343.
 • Betanzo, Marita Hovden; Hanssen, Helene (2016). “Det er oss og kongen». Om brukermedvirkning og psykisk helse i fengsel. Fontene forskning. ISSN 1890-9868. Volum 9. Hefte 1. s. 17-28.
 • Hanssen, Helene (2015). Faglig skjønn ved utforming av vilkår for sosialstønad: handlingsrom, resonneringsprosess og brukermedvirkning. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 151-180.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 17-44.
 • Hanssen, Helene; Sommerseth, Rita (2014). Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. Volum 10. Hefte 2. s. 62-75.
 • Sommerseth, Rita; Hanssen, Helene (2012). Å forske via Internett : muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. Volum 8. Hefte 2. s. 59-74.
 • Hanssen, Helene (2010). Faglig skjønn ved utforming av vilkår for sosial stønad : handlingsrom, resonneringsprosess og brukermedvirkning. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 151-179.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 21-49.
 • Hanssen, Helene (2007). Abuse and Neglect in Children`s Homes in the Past; - Implications for Social Work and Social Policy Today. Journal of Social Work Practice. ISSN 0265-0533. Volum 15. Hefte 3.
 • Hanssen, Helene (2005). Medbestemmelse og deliberasjon ved bruk av familieråd i barneverntjenesten. I: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning: retorikk eller realisme. I: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Hanssen, Helene (2004). Family Group Conference: A Method to Strengthen Clients' Influence and Self-reliance. ?. Volum J.I.8.4.2003/2004.
 • Drevland, Wenche; Hanssen, Helene; Tjoflåt, Ingrid (2002). Dilemmaet mellom rollen som gjest og rollen som ekspert. I: Profesjon og fag- sosionomkompetanse i utvikling. Hallgerd Conradi og Jorunn Vindeng (red.). Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleie. s. 127-133.
 • Hanssen, Helene (2015). Forord.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. 210 s.
 • Sommerseth, Rita; Hanssen, Helene (2013). Hadde jeg bare visst Pårørendes behov for informasjon i møte med helsetjenesten. Universitetet i Stavanger. 19 s.
 • Hanssen, Helene (2010). Brukermedvirkning ved fastsetting av vilkår. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444223. 49 s.
 • Hanssen, Helene (2010). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. 206 s.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2018). Sjekkliste for involvering av pårørende. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-02-22.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin (2017). Innovation in Community-Based Health Care: Testing and validating a checklist to improve informal carers' involvement and support. Adelaide Convention Centre; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Dombestein, Heidi; Hurup Thompsen, Line; Hanssen, Helene; Tande Mortensen, Mari; Humerfelt, Kristin; Norheim, Anne (2016). Utkast til sjekkliste for planlagt og strukturert samarbeid med voksne pårørende. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne (2016). Perspektiv på helsetjenestens samarbeid med pårørende. VID vitenskapelige høgskole, Sandnes; 2016-03-03.
 • Hanssen, Helene (2015). Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten. PårørendeSenteret i Stavanger; 2015-11-17.
 • Hanssen, Helene (2015). Pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger. Lymfekreftforeningen; 2015-10-17.
 • Hanssen, Helene (2014). Kan e-læring bidra til bedre pårørendeinvolvering i helse- og sosialtjenesten?. Diakonhjemmets Høgskole; 2014-03-26.
 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne (2014). "Kanskje vi trenger litt praksisendring...?" Betydningen av "pårørendeprogrammet.no" som kompetanseoppbygging for helsepersonell. NK LMH; 2014-10-30.
 • Hanssen, Helene; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth; Burns, Kenneth (2014). Promoting health and social work students' civic engagement and collacorative knowledge production: Experiences from Norway, Italy and Ireland. Københavns Universitet - Living knowledge; 2014-04-08 - 2014-04-11.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). "...kanskje vi trenger litt praksisendring..." -Pårørendeprogrammets betydning for helsepersonell. Programområde for pårørendeforskning; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). ...kanskje vi trenger litt praksisendring... Pårørendeprogrammets betydning for helsepersonell. PårørendeSenteret;
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). Health services and informal carers - does web-based training contribute to staff members' capacity for collaboration with informal carers?. Living Knowledge; 2014-04-09 - 2014-04-12.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). "Kanskje vi trenger litt praksisendring...?" Betydningen av "www.pårørendeprogrammet.no" som kompetanseoppbygging for helsepersonell. BEDRE PSYKIATRI;
 • Hanssen, Helene (2013). Bidrar opplæring til endring? Hva viser forskning?. PårørendeSenteret i Stavanger; 2013-06-04.
 • Hanssen, Helene (2013). Bidrar opplæring til endring? Hva viser forskning?. Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-05-30.
 • Hanssen, Helene (2013). Nettbasert opplæringsprogram for pårørendesamarbeid; bidrar opplæring til endring?. Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-03-13.
 • Hanssen, Helene; Burns, Kenneth; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth (2013). Community-based research and social work students: Promoting students’ civic engagement and collaborative knowledge production. University of Jyväskylä; 2013-03-20 - 2013-03-22.
 • Hanssen, Helene (2012). Brukermedvirkning og faglig skjønn – to sider av samme sak?. Norsk Sykepleierforbund, Rogaland; 2012-11-21.
 • Hanssen, Helene (2012). Brukermedvirkning ved utforming av vilkår. Randaberg kommune, Avdeling for psykisk helse; 2012-02-02.
 • Hanssen, Helene (2012). «Den som strever blir stridig» - de vanskelige pårørende. Helse Stavanger HF - SUS, Psykiatrisk Divisjon; 2012-10-15.
 • Hanssen, Helene (2012). Vanskelige pårørende?. Statens Helsedirektorat - Pårørendesenteret i Stavanger;
 • Hanssen, Helene; Sommerseth, Rita (2012). Using Internet in Qualitative Research; Methodological Challenges in Data Collection – A Case Study. Ersta Schöndal Högskola, Stockholm; 2012-05-13 - 2012-05-15.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth (2012). Higher Education’s responsibility for developing research mindedness. Middle East Technical University, North Cyprus Campus; 2012-02-08 - 2012-02-10.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth; Monsen, Monica Velde (2012). Higher Education’s Responsibility for Developing Research Mindedness – University and Local Partner Perspectives. The Living Knowledge Network; 2012-05-10 - 2012-05-12.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2012). Faglig skjønn og brukermedvirkning. 2012-11-21.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2012). Pårørendesamarbeid - bidrar opplæring til endring. 2012-06-14 - 2012-06-15.
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Hanssen, Helene (2011). Brukermedvirkning ved fastsetting av vilkår. Høgskole- og universitetssosialkontoret Region Vest (HUSK); 2011-01-11.
 • Hanssen, Helene (2011). Å nå pårørende tidlig. Inntrykk fra fokusgruppeintervju og litteratursøk. Forskningsgruppen pårørendeforskning ved UiS; 2011-11-24.
 • Hanssen, Helene; Kjellevold, Alice (2011). Loven hindrer ikke handling.
 • Hanssen, Helene; Sommerseth, Rita (2011). Hvordan nå flere pårørende?. Forskningsgruppen pårørendeforskning, UiS; 2011-10-27.
 • Hanssen, Helene (2010). Brukernes medvirkning og innflytelse ved utforming av vilkår for sosial stønad. 2010-08-31.
 • Hanssen, Helene (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid; handlingsrom, resonneringsprosess og brukermedvirkning. Åpen fagdag - Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Hanssen, Helene (2006). Forbedringskunnskap og kvalitetsutvikling. 2006-12-19.
 • Hanssen, Helene (2006). Gransking av barneverninstitusjoner i Rogaland; Har vi noe å lære?. 2006-10-16 - 2006-10-17.
 • Hanssen, Helene (2006). Gransking av barneverninstitusjoner i Rogaland; har fortiden noe å lære oss?. Universitetet i Stavanger; 2006-11-29.
 • Hanssen, Helene (2006). Gransking av barneverninstitusjoner i Rogaland: Erfaringer fra granskingen - betydning for dagens praksis. 2006-12-06.
 • Hanssen, Helene (2006). Gransking av barneverninstitusjoner. Erfaringer fra granskingsarbeidet i Rogaland. 2006-11-30.
 • Hanssen, Helene (2003). Book Review: Barr, Hugh: Interprofessional Education Today, Yesterday and Tomorrow.
 • Hanssen, Helene (2002). Familierådslag i arbeid med ungdom. 2002-11-01.
 • Hanssen, Helene (2002). Kompetanse og kompetanseutvikling i sosialt arbeid.
 • Hanssen, Helene (2001). Child Welfare- Legislation and Practice: Children without Parental Care and Children’s Rights in Norway. 2001-08-20 - 2001-08-31.
 • Hanssen, Helene (2001). Familieråd som metode i barnevernet.
 • Hanssen, Helene (2001). Familieråd som metode i barneverntjenesten. 2001-01-22.
 • Hanssen, Helene (2001). Familierådslag som metode i sosialt arbeid: anvendelsesområder og sentrale aktører. 2001-11-12 - 2001-11-13.
 • Hanssen, Helene (2001). Mastergradsstudium i helse- og sosialfag. 2001-03-26.
 • Hanssen, Helene (2001). Social integration of Children with special needs. 2001-08-20 - 2001-08-31.
 • Tjoflåt, Ingrid; Drevland, Wenche; Hanssen, Helene (2000). Dilemmaet mellom rollen som gjest og rollen som ekspert.
 • Hanssen, Helene (1999). Competence Development in Social Work.
 • Hanssen, Helene (1999). Ekspert og gjest: - personlige og faglige utfordringer i internasjonal kompetanseoppbygging.
 • Hanssen, Helene (1999). Family Group Conference.
 • Hanssen, Helene (1999). Norwegian and Bosnian Law on Child Welfare - a comparative perspective.
 • Hanssen, Helene (1999). Samspill mellom foreldre og barn.