MENY

Forelesning om romteknologi

Steen Eiler Jørgensen fra Science Talenter i Danmark holder foredrag om "Space science, technology, and exploration: The ultimate fate of humanity".

Dette er det andre foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

LISA Pathfinder