MENY

Bedre metoder for geostyring av brønner

Erich Suter disputerer til doktorgraden i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, torsdag 13. september. Temaet er geostyring av brønner, hvor hensikten er å plassere brønnen optimalt i reservoaret basert på sanntidsoppdateringer av den geologiske tolkningen.

Doktor i petroleumsteknologi, Erich Suter Erich Suter

Ifølge Suter er de eksisterende metodene og verktøyene for tredimensjonal (3D) reservoarmodellering ikke effektive nok til å oppdatere geomodellen i tide til når beslutninger tas. Det blir heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til kompliserte usikkerheter i tolkningen av den geologiske strukturen og stratigrafien.

Nye prinsipper for bedre beslutninger

Ved boring i utfordrende geologiske formasjoner kan slike begrensinger føre til dårlige beslutninger. For å bane vei for en mer effektiv metodikk for geologisk modellering, presenterer Erich Suter nye prinsipper for:

  1. lokal oppdatering av den geologiske strukturen i et eksisterende rutenett (grid)
  2. multiresolusjonsanalyse for lokal kontroll av oppløsningen til den geologiske strukturen og rutenettet
  3. lokal håndtering av usikkerheten ved tolkning av den geologiske strukturen

På sikt er målet å utvikle en metodikk der en 3D-modell med mange realisasjoner alltid holdes oppdatert og med en optimal oppløsning under boring, slik at den kan brukes til sanntids beslutningsstøtte under usikkerhet.

Bredt bruksområde

Prinsippene som er utviklet er generelle, og kan brukes i enhver aktivitet hvor geologisk modellering inngår. Dette inkluderer for eksempel analyse av væskestrøm i et reservoar, geomekanisk modellering, lagring av karbon, håndtering av vann- og mineralressurser, planlegging av gruver og boring av geotermiske brønner.

Om kandidaten

Erich Suter er 49 år og er født i Basel i Sveits. Han har en bachelorgrad i informasjonsteknologi fra Høyskolen på Gjøvik, og en mastergrad i anvendt matematikk (geometrisk modellering) fra Universitetet i Oslo.

Suter er ansatt som forsker på Norwegian Research Centre (Norce) i Stavanger. Doktorgradsarbeidet hans er finansiert av Norges Forskningsråd og industrielle partnere.