Et profilbilde

Professor
Thomas Moser { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Thomas Moser", "tel": "", "email": "thomas.moser@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29.
 • Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (2019). «Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange» – barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 103. Hefte 02/03. s. 184-196. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-10.
 • Himberg-Sundet, Anne; Kristiansen, Anne Lene; Gebremariam, Mekdes Kebede; Moser, Thomas; Andersen, Lene Frost; Bjelland, Mona; Lien, Nanna (2019). Exploring workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens. The BRA-Study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. Volum 14. Hefte 12. DOI: 10.1371/journal.pone.0225831.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas (2019). Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. Volum 97. s. 88-98. DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas (2019). Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge. ISBN 9781138308169. s. 235-247.
 • Nyquist, Astrid; Jahnsen, Reidun; Moser, Thomas; Ullenhag, Anna (2019). The coolest I know - a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. DOI: 10.1080/09638288.2019.1573937.
 • Himberg-Sundet, Anne; Kristiansen, Anne Lene; Bjelland, Mona; Moser, Thomas; Holthe, Asle; Andersen, Lene Frost; Lien, Nanna (2018). Is the environment in kindergarten associated with the vegetables served and eaten? The BRA Study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. Volum 47. Hefte 5. s. 538-547. DOI: 10.1177/1403494818756702.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. International Journal of Child Care and Education Policy. ISSN 1976-5681. Volum 12:9. s. 1-15. DOI: 10.1186/s40723-018-0048-z.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine Louise; Barnes, Jaqueline; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2018). Interaction-quality and children’s social competence in Norwegian ECEC.. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti. ISSN 2323-7414. Volum 7. Hefte 2. s. 338-361.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth; Hegna, Maren Meyer (2018). Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 17. Hefte 1. s. 1-22. DOI: 10.7577/nbf.2424.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2018). Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volum 33. Hefte 1. s. 118-133. DOI: 10.1080/08856257.2017.1306964.
 • Moser, Thomas; Storli, Rune (2018). Fysisk og motorisk utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2387-9. s. 107-134.
 • Storli, Rune; Moser, Thomas (2018). Boltrelek og lekeslåssing som kommunikasjon. I: Veier til språk - i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028835. s. 76-89.
 • Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne; Øvreås, Steinar; Ellingsen, Hanna; Jørgensen, Kari Anne; Moser, Thomas (2017). Objectively measured physical activity level and sedentary behavior in Norwegian children during a week in preschool. Preventive Medicine Reports. ISSN 2211-3355. Volum 7. s. 130-135. DOI: 10.1016/j.pmedr.2017.06.003.
 • Baksjøberget, Per Enok; Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun (2017). Having Fun and Staying Active! Children with Disabilities and Participation in Physical Activity: A Follow-Up Study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. ISSN 0194-2638. Volum 37. Hefte 4. s. 347-358. DOI: 10.1080/01942638.2017.1281369.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2017). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 25. Hefte 1. s. 72-88. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2017). Barnehagelæreren - en (ut-)forskende tilnærming til praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491830. s. 27-45.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Blömeke, Sigrid; Moser, Thomas (2017). What levels the playing field for socioeconomically disadvantaged children in the Norwegian ECEC model?. I: Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781786432087. s. 194-214.
 • Haugen, Tommy; Moser, Thomas (2016). Hva er motorikk?. I: Motorikk i et didaktisk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491786. s. 18-35.
 • Moser, Thomas; Ommundsen, Yngvar (2016). Motorikk og kognitiv læring. I: Motorikk i et didaktisk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491786. s. 116-138.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2016). Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 24. Hefte 1. s. 115-135. DOI: 10.1080/1350293X.2014.895560.
 • Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun (2016). Fitness, Fun and Friends through Participation in Preferred Physical Activities: Achievable for Children with Disabilities?. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X. Volum 63. Hefte 3. s. 334-356. DOI: 10.1080/1034912X.2015.1122176.
 • Moser, Thomas; Thoresen, Trine (2015). Norwegen: Kinderrechte des Sports. I: Dritter Deutscher Kinder- und Jugensportbericht: Kinder- und Jugensport im Umbruch. Hofmann Verlag & Druckerei. ISBN 9783778089101. s. 548-569.
 • Fevang, Marthe Bottolfs; Moser, Thomas (2014). Kosthold. I: Folkehelse i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205463950. s. 136-162.
 • Hogsnes, Hilde Dehnæs; Moser, Thomas (2014). Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning :. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 7. Hefte 6. s. 1-24.
 • Kløveager Nielsen, Trine; Sommersel, Hanna Bjørnøy; Tiftikci, Neriman; Vestergaard, Stinna; Søgaard Larsen, Michael; Ellegaard, Tomas; Kampmann, Jan; Moser, Thomas; Persson, Sven; Ploug, Niels (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Danish Clearinghouse for Educational Research. ISBN 978-87-7684-838-5. 272 s.
 • Moser, Thomas (2014). Læring og kropp. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41424-5. s. 251-269.
 • Moser, Thomas; Storli, Rune (2014). Fysisk og motorisk utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. s. 100-126.
 • Storli, Rune; Moser, Thomas (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. s. 127-140.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2014). Omsorg og læring : hvor "ny" er rammeplanen?. I: Førskolelærer : fag og politikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1514-0. s. 79-104.
 • Engelsen, Knut Steinar; Moser, Thomas; Wittek, Anne Line (2013). "...På nivå og omfang med..." Førstekvalifisering gjennom førstelektorløp - en analyse basert på erfaringer fra lærerutdanningene. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 36. Hefte 4. s. 109-124. DOI: 10.3402/uniped.v36i4.23091.
 • Larsen, Michael Søgaard; Kampmann, Jan; Persson, Sven; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2013). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse - Forskningsserien. ISSN 1904-5255.
 • Moser, Thomas (2013). Barns kroppslighet som del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I: Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45382-1. s. 22-42.
 • Moser, Thomas (2013). Den sosiale kroppen. I: Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45382-1. s. 81-97.
 • Moser, Thomas (2013). Motorikk, utvikling og læring: en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I: Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45382-1. s. 126-149.
 • Moser, Thomas (2013). Syn på læring i barnehageloven og rammeplanen. I: Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45380-7. s. 81-98.
 • Nordtorp, Heidi L.; Nyquist, Astrid; Jahnsen, Reidun; Moser, Thomas; Strand, Liv Inger (2013). Reliability of the Norwegian Version of the Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC). Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. ISSN 0194-2638. Volum 33. Hefte 2. s. 199-212. DOI: 10.3109/01942638.2012.739269.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Løge Hagen, Trond; Moser, Thomas (2013). Forord. I: Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45382-1. s. 5-7.
 • Weiß, Otmar; Voglsinger, Josef; Stuppacher, Nina; Moser, Thomas; Methlagl, Michael; Pammer, Ulrich (2013). Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines psychomotorischen Förderprogramms in der Volksschule und Neuen Mittelschule.. Motorik: Zeitschrift fuer Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit. ISSN 0170-5792. Volum 3. s. 165-166.
 • Høihilder, Eli Kari; Karlsen, Asgjerd Vea; Moser, Thomas (2012). Digitale mapper som redskap i vurderingsprosessen : en undersøkelse blant lærerstudenter i pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 1. s. 27-41.
 • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (2012). Rom for barnehage : velkommen inn. I: Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1126-5. s. 9-20.
 • Larsen, Michael Søgaard; Kampmann, Jan; Persson, Sven; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2012). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Clearinghouse - Forskningsserien. ISSN 1904-5255. Hefte 10.
 • Løkken, Gunvor; Moser, Thomas (2012). Space and materiality in early childhood pedagogy - introductory notes. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. Volum 3. Hefte 3. s. 303-315.
 • Moser, Thomas (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt. I: Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1126-5. s. 129-146.
 • Moser, Thomas (2012). Det kropslige barn: nogle tanker om kropslighed og dannelse. I: Motorik og bevægelse i børns liv. Systime Academic. ISBN 978-87-908-3395-4. s. 15-36.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2918-9. s. 317-329.
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur : et systematisk litteratursøk for tidsrommet 2000-2010. I: Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1126-5. s. 287-304.
 • Larsen, Michael Søgaard; Jensen, Bente; Johansson, Inge; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2011). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Clearinghouse - Forskningsserien. ISSN 1904-5255. Hefte 7.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2011). Barnehagens rom og barnas hverdag - utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2730-7. s. 317-329.
 • Moser, Thomas (2010). Barns kroppslighet som del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205397729. s. 22-42.
 • Moser, Thomas (2010). Den sosiale kroppen. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205397729. s. 81-97.
 • Moser, Thomas (2010). Forord. I: Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Kommuneforlaget. ISBN 9788244612555. s. 9-12.
 • Moser, Thomas (2010). Motorikk, utvikling og læring - en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205397729. s. 126-149.
 • Moser, Thomas (2010). Syn på læring i barnehageloven og rammeplanen. I: Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39976-1. s. 83-100.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 18. Hefte 4. s. 457-471. DOI: 10.1080/1350293X.2010.525931.
 • Moser, Thomas; Tholin, Kristin Rydjord (2010). Barnehagenes organisering - med et særlig blikk på tema- og konseptbarnehager. I: Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39976-1. s. 176-188.
 • Nordenbo, Sven Erik; Moser, Thomas; Jensen, Bente; Hjort, Katrin; Johansson, Inge; Ploug, Niels; Larsen, Michael Søgaard; Thornval, Mette (2010). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-321-2. 109 s.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Løge Hagen, Trond; Moser, Thomas (2010). Innledning. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205397729. s. 17-19.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Frode, Søbstad (2009). Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 2. Hefte 1. s. 39-55.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas; Janson, Harald; Nærde, Ane (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. I: FoU i praksis 2008. Tapir Akademisk Forlag. s. 275-284.
 • Moser, Thomas; Mortensen, Ilse Marie (2009). Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner. Refleksion og vident om kroppens betydning i dagtilbudet, med særlig vægt på socialt udsatte børn. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 9788776843137.
 • Nordenbo, S.; Jensen, Bente; Hjort, Katrin; Moser, Thomas; Ploug, Niels (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 9788776842918. 125 s.
 • Nordenbo, Sven Erik; Kampmann, Jan; Moser, Thomas; Ploug, Niels (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-249-9. 83 s.
 • Martinsen, Egil W.; Moser, Thomas (2008). Corporeality, exercise, mental health and mental disorders. I: Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-217-8. s. 165-191.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel (2008). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2295-1. s. 375-379.
 • Jensen, Søren Kjær; Moser, Thomas (2008). Body bildung : an essay about learning and corporeality. I: Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-217-8. s. 285-302.
 • Juelskjær, Malou; Moser, Thomas; Schilhab, Theresa S. S. (2008). Introduction. I: Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-217-8. s. 7-15.
 • Moser, Thomas (2008). Psykososiale betrakninger. I: Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012445. s. 163-183.
 • Moser, Thomas (2008). Psykososiale betraktninger. I: Kropp, bevegelse og energi i den grunnleggende soldatutdanningen. Universitetsforlaget. s. 163-183.
 • Moser, Thomas; Melvold, Line Beate Sanne; Jørgensen, Kari-Anne; Hagheim, Ann Kristin (2008). Om barnas rom og kropp, aktivitet og hvile : Kropp, bevegelse og helse. I: En Verden av muligheter : fagområdene i barnehagen. Universitetsforlaget. s. 60-79.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2008). Epilog. Fagområdene i barnehagens verden. I: En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Universitetsforlaget. s. 218-224.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2008). Prolog. Mulighetenes verden. I: En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Universitetsforlaget. s. 15-24.
 • Schilhab, Theresa S. S.; Juelskjær, Malou; Moser, Thomas (2008). Post Scriptum - On "Learning bodies". I: Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-217-8. s. 303-315.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk (2007). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. I: FoU i praksis 2006. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. s. 277-282.
 • Moser, Thomas (2007). Børns kropslighed og sociale relationer. I: Børns kropslighed og sociale relationer. Billesø & Baltzer. s. 81-102.
 • Moser, Thomas (2007). Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber. I: Nervepirrende pædagogik : en introduktion til pædagogisk neuropædagogisk videnskab. Akademisk Forlag. s. 120-141.
 • Moser, Thomas (2007). Rommet som pedagogisk (kon)tekst og det fysiske miljøet som læremiddel. I: Tekst i vekst : teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Novus Forlag. s. 155-172.
 • Moser, Thomas; Jensen, Bente (2007). Børn, krop og tumult - refleksioner over kompetence og kropskultur i pædagogiske institutioner. I: Sociologi i børnehøjde - om daginstitutionens liv og vilkår. Billesø & Baltzer. s. 10-29.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 11-23.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika; Röthle, Monika (2007). Epilog. Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Likeverdighet gjennom mangfold. Universitetsforlaget. s. 197-204.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2007). Barnet som læringsaktør i barnehagen - kunnskap som mål og prosess. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 133-148.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2007). Barnet som læringsaktør i barnehagen - kunnskap som mål og prosess. I: Likeverdighet gjennom mangfold. Universitetsforlaget. s. 133-148.
 • Röthle, Monika Anna; Moser, Thomas (2007). Epilog: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 197-204.
 • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Moser, Thomas (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer? Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Likeverdighet gjennom mangfold. Universitetsforlaget. s. 13-26.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2007). Omsorg og læring - hvor "ny" er rammeplanen?. I: Førskolelæreren i den nye barnehagen : fag og politikk. Fagbokforlaget. s. 68-93.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2006). Barnehagen som forskerskole?. I: Førskolelæreren. Pedagogisk Forum.
 • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. I: FoU i praksis 2005. Konferanserapport. NTNU Program for lærerutdanning. ISBN 82-7923-039-4. s. 244-251.
 • Jacobsen, Einar Berggraf; Moser, Thomas (2005). L97 og kroppsøvingsfaget med fokus på ungdomstrinnet lærernes erfaringer på utvalgte områder av L97 i relasjon til skoletrinn. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte Årg. 89, nr 3. s. 244-258.
 • Moser, Thomas (2005). Kielii ja liike: Liikunnan mahdollisuudet kielen kehitysksen tukemisessa Språk og bevegelse: Idrettens muligheter for å støtte språkutviklingen. I: Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin = Beveg deg og lær : Idrett som hjelp ved lærevansker. Ukjent.
 • Moser, Thomas (2005). Krop og bevægelse i dagtilbud. I: Guldguiden : læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende.
 • Moser, Thomas (2005). Krop og bevægelse i dagtilbud. I: Guldguiden : læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende. s. 44-48.
 • Moser, Thomas (2005). Kropslighed og dagtilbud - hvad ved vi?. I: Guldguiden : læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende. s. 66-69.
 • Moser, Thomas (2005). Man bliver ikke bedre til matematikk ved at klatre i træer. I: EYES-DK 2004 : Idræt fremmer forståelsen. Dansk Undervisningsministerium. s. 12-14.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Berggraf; Erdmann, Ralf (2005). Physical education in Norway. I: Physical education in Norway. Meyer & Meyer Sport. s. 514-533.
 • Jacobsen, Einar Berggraf; Moser, Thomas (2004). Noe nytt fra "gymmen"? : stabilitet og forandring i kroppsøvingsfaget. I: Fag og arbeidsmåter i endring? : tidsbilder fra norsk grunnskole. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00445-8. s. 118-135.
 • Moser, Thomas (2004). A richly woven tale. Book Review. Human Studies. ISSN 0163-8548. Volum 27. s. 341-348.
 • Moser, Thomas (2004). I begyndelsen er bevægelsen : Krop og bevægelse i Dagtilbud. I: Faglige indspil til pædagogiske læreplaner : en artikelsamling. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende. s. 1-21.
 • Moser, Thomas (2004). Læring og bevægelse. ?. Hefte 6.
 • Moser, Thomas (2004). Motivasjon. I: Kropp og sinn : fysisk aktivitet og psykisk helse. Fagbokforlaget. s. 143-154.
 • Moser, Thomas (2004). The significance of physical activity for the psychosocial domain : a crash between myths and empirical reality?. I: What`s going on in the gym? : learning, teaching and research in physical education. University og Southern Denmark. s. 50-71.
 • Moser, Thomas (2003). Bevægelse i sproget – sproget i bevægelse bevægelse i sproget. I: Nettversjon: B. Kjær, C. Nørgaard & N. Jensen (eds.), Sølvguiden, http://kid.lld.dk/solvguiden. Socialministerium/Learning Lab Denmark. s. 1-13.
 • Moser, Thomas (2003). Evaluation und Effektkontrolle in der Psychomotorik Evaluering og effekt-kontroll i psykomotorikken. I: Motopädagogik, manual. O. Weiss, J. Ullmann. s. 267-291.
 • Moser, Thomas (2003). Kroppens og bevægelsens betydning for børn i daginstitutioner. I: Sølvguiden. Socialministeriet. s. 62-65.
 • Moser, Thomas; Jensen, Søren Kjær (2003). Viden i Bevegelse Knowledge in Motion. I: Bjørn og Unge i Bevegelse – Perspektiver og Ideer. Kulturministerium. s. 150-162.
 • Moser, Thomas; Weiss, Otmar (2003). Psychomotorische Fortbildungsmaßnahmen von KindergärtnerInnen. Werkstattbericht zur Evaluation von Veränderungen ausgewählter Aspekte des motorischen und psychosozialen Funktionsniveaus von Vorschulkindern. I: Motopädagogik. Wien: Facultas. O. Weiss & J. Ullmann. s. 293-307.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). En sunn psyke i en sprelsk kropp? Om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse fra et empirisk kvantitativt ståsted. ?. Hefte 2. s. 1-17.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2000). Die Effekte psychomotorischen Trainings auf kognitive und motorische Lernvoraussetzungen bei Kindern. ?. Volum 12. Hefte 1. s. 84-97.
 • Moser, Thomas (1998). I samforfatterskap med Stein Jacobsen og Bård Söderberg: Ord i bevegelse - Om sammenhengen mellom dysleksi og motorisk funksjonsnivå og dysleksiens spesifikke versus generelle karakter. En kontrollert kvantitativ undersøkelse blant 5. klassinger i Tønsbergdistriktet. I: I Einar Berggraf Jacobsen (red.), "Forskningsdagene `98" En tverrfaglig artikkelsamling basert på elleve foredrag i avd. for lærerutdanning. Einar Berggraf Jacobsen (red.). s. 151-170.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1997). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. Scientific Journal of Orienteering. ISSN 1012-0602. Volum 13. s. 4-26.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1997). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. Scientific Journal of Orienteering. ISSN 1012-0602. Hefte 01.feb. s. 4-25.
 • Moser, Thomas (1995). Teori/Filosofi bak satsing på koordinasjonstrening. I: Teknikk, Rapport fra forskningskonferansen 1995 (Norges idrettshøgskole). Norsk forening for idrettsforskning. s. 39-50.
 • Broekhuizen, Martine; Wolf, Katrin; Francot, Ryanne; Moser, Thomas; Pastori, Giulia; Nurse, Lyudmila; Melhuish, E; Leseman, Paul (2019). Resources, experiences, and support needs of families in disadvantaged communities. ISOTIS Integrative Report D2.5. ISOTIS. 400 s.
 • Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi (2019). Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). Universitetet i Sørøst-Norge. 31 s.
 • Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge (2019). Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27. ISBN 978-82-7860-372-7. 55 s.
 • Broekhuizen, Martine; Ereky-Stevens, Katharina; Wolf, Katrin; Moser, Thomas (2018). Technical report parent structured interview study. Procedures, instrument development, samples, and showcases. ISOTIS. 223 s.
 • Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (2018). Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring. Skriftserie fra Universitetet i Sørøst-Norge nr.9. ISBN 978-82-7206-493-7. 71 s.
 • Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (2018). Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-51221-4. 470 s.
 • Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet. 309 s.
 • Weiss, Otmar; Vogelsinger, Josef; Moser, Thomas; Methlagl, Michael; Stuppacher, Nina; Pammer, Ulrich (2018). Psychomotorik in der Schule - Entwicklung, Umsetzung und Evaluation psychomotorischer Lehr- und Lernmethoden in der Volksschule und Neuen Mittelschule. Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. 83 s.
 • Weiß, Otmar; Voglsinger, Josef; Moser, Thomas; Methlagl, Michael; Stuppacher, Nina; Pammer, Ulrich (2018). Psychomotorik in der Schule - Entwicklung, Umsetzung und Evaluation psychomotorischer Lehr- und Lernmethoden in der Volksschule und Neuen Mittelschule [Psychomotricity in school - Development, implementation and evaluation of psychomotor teaching and learning methods in elementary and the ”new” middel school] (SPA 04/048 – Endverwendungsnachweis). Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. 78 s.
 • Hogsnes, Hilde Dehnæs; Storli, June Berger; Moser, Thomas (2017). Evaluering av det faglige innholdet og kvaliteten i skolefritidsordningen (SFO) i Kristiansand kommune. Sluttrapport levert til oppdragsgiver Kristiansand kommune, 01.12. 2017. Høgskolen i Sørøst-Norge. ISBN 978-82-7860-310-9. 175 s.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Leseman, Paul; Melhuish, Edward (2017). Theoretical framework. A Brief Integration of Literature Reviews by ISOTIS Work Packages. ISOTIS. 84 s.
 • Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Broekhuizen, Martine; Slot, Pauline (2017). European Framework of Quality and Wellbeing Indicators. CARE project. 41 s.
 • Jordan Hagen, Britt Ellen; Moser, Thomas (veileder) (2016). Kvalitet i barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering. HSN. 92 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205495982. 88 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788771601671. 80 s.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Slot, Pauline (2016). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.3 Revised quality framework and indicators of quality and well-being.. Report to the European Commission.
 • Broekhuizen, Martine Louise; Leseman, Paul; Moser, Thomas; Van Trijp, Catharina Petronella Johanna (2015). Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries. Utrecht University. 163 s.
 • Broekhuizen, Martine; Leseman, Paul; Moser, Thomas; van Trijp, Karin (2015). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.2: Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries. First report on parents.. Utrecht University. 160 s.
 • Myhre, Nina Cathrine; Moser, Thomas (veileder) (2015). Kvalitet i barnehagens språkmiljø i et allmennforebyggende perspektiv. HBV. 83 s.
 • Cronsteen, Nina Marie; Moser, Thomas (veileder) (2014). Mangfold i barnehagen. HSN. 83 s.
 • Fevang, Marthe Bottolfs; Moser, Thomas (2014). Kosthold. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205463950. 26 s.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane; Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014). Atferdssenteret-Unirand. 20 s.
 • Moser, Thomas; Jakobsen, K. (2013). Report from Norway. Contribution to ”Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL)”. Funded by the European Commission, Education and Culture Directorate-General, N° EAC/17/2012. Public Policy and Management Institute. 20 s.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (2013). Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45382-1. 448 s.
 • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (2012). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1126-5. 309 s.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (2010). Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205397729.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2008). En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012735. 227 s.
 • Schilhab, Theresa S. S.; Juelskjær, Malou; Moser, Thomas (2008). Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-217-8. 320 s.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monica (2007). Ny rammeplan: Ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-010793. 201 s.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. 207 s.
 • Røe, Lene; Braut, Reidun; Kolle, Elin; Moser, Thomas; Säfvenbom, Reidar; Storheim, Kjersti (2007). Bydelens barn i bevegelse : sluttrapport 2007. Norges idrettshøgskole. 66 s.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Jansen, Turdi Thorsby; Dudas, Bettina (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Prosjekt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delrapport 5 - Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 82-7860-176-3. 43 s.
 • Aanderaa, Berit; Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 3 - Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601720. 87 s.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 s.
 • Gulbrandsen, Åse; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Vintervold, Anne Lene (2006). Det var en gang et sykehus ... eller Kommer det an på størrelsen? : evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601666. 71 s.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 1 - Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601682. 37 s.
 • Kolle, Elin; Storheim, Kjersti; Røe, Lene; Grydeland, May; Moser, Thomas; Säfvenbom, Reidar (2006). Bydelens barn i bevegelse : sluttrapport 2005. Norges Idrettshøgskole. 57 s.
 • Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 2 - Styreres vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601704. 63 s.
 • Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Aanderaa, Berit (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 6 - oppsummering og anbefalinger. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601798. 30 s.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Jansen, Turid Thorsby (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 - perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601763. 43 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2006). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 3 : registrering og sammenlignende analyse af forskellige behandlingstiltag for overvæktige voksne i Danmark. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 45 s.
 • Nesset, Grete; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 4 - Betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601747. 34 s.
 • Moser, Thomas; Thoresen, Ingeborg Tveter (2005). Revidert rammeplan for barnehagen : forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet. Barne- og familiedepartementet. 58 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2005). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 1 : børns psykosociale og vægtmæssige udvikling efter et ophold på Julemærkehjem. Learning Lab Denmark. 43 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2005). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 2 : registrering og sammenlignende analyse af forskellige behandlingstiltag i Danmark. Learning Lab Denmark. 45 s.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Berggraf (2003). L97 og Kroppsøvingsfaget. Fra grå praktbok til grå hverdag? Synteserapport. Norges forskningsråd. 11 s.
 • Berggraf Jacobsen, Einar; Moser, Thomas (2002). Kroppsøvings/idrettsfagets innerom som pedagogisk tekst. En pilotundersøkelse om forekomst og bruk av inventar i et utvidet tekstperspektiv. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600554. 50 s.
 • Berggraf Jacobsen, Einar; Moser, Thomas; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2002). L97 og kroppsøvingsfaget - fra blå praktbok til grå hverdag? - Elevenes og lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving : Hovedrapport 2. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600635. 150 s.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2002). Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer En oppfølgingsundersøkelse etter 4 år. Høgskolen i Østfold. ISBN 8278250979. 65 s.
 • Fjeld, Jon Besse; Stokke, Rasmus; Moser, Thomas; Gundersen, Kjell Terje; By, Inger-Åshild (2001). L-97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? : lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600473. 218 s.
 • Moser, Thomas (2000). Ein gesunder Geist in einem geschickten Körper? Zur Beziehung von Bewegung, Kognition, Sprache und Selbstbild bei 6- und 7-jährigen Kindern. Eine theoretische und empirische Studie. Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut. 346 s.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Bergraff; Jørgensen, Kari Anne; Folvik, Sven Egil; Lilletvedt, Karl H.; Braute, Jorunn Nyhus (1999). L97 og kroppsøvingsfaget: Fra blå praktbok til grå hverdag ? Delrapport 1: En teoretisk referanseramme for evaluering av L97. Høgskolen i Vestfold. 39 s.
 • Moser, Thomas; Jørgensen, Kari Anne; Folvik, Sven Egil; Lilletvedt, Karl H.; Thorseth, Narve; Braute, Jorunn Nyhus; Jacobsen, Einar Bergraf (1999). L97 og kroppsøvingsfaget: Fra blå praktbok til grå hverdag ? Del rapport 2: Lærernes og rektorenes vurderinger før iverksetting av L97 i et generlt perspektiv og et kroppsøvingsperspektiv. Høgskolen i Vestfold. 77 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1998). Aerobe og anaerobe arbeidskrav i kortdistanseorientering. Norges idrettshøgskole.
 • Bøe, Marit; Moser, Thomas (2019). Barnehagelærerrollen i spenningsfelt. Noen store linjer fra GoBaN prosjektet og fra ekspertrapporten om barnehagelærerrollen. Utdanningsforbundet Telemark; 2019-05-28.
 • Francot, Ryanne; Broekhuizen, Martine; Ereky-Stevens, Katharina; Moser, Thomas (2019). Parent-preschool partnerships: Families with a migrant background in Europe.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas (2019). Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt. UiS, FILIORUM og HiVE, BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Moser, Thomas (2019). Kvalitet i norsk barnehage – et forskerperspektiv. UiS Lesesenteret; 2019-04-08 - 2019-04-09.
 • Moser, Thomas (2019). Profession & Qualität im Kindergarten – eine skandinavische Perspektive. Universität Graz; 2019-06-27.
 • Moser, Thomas (2019). What can we learn from Norwegian studies on long term effects of ECEC?. Korea Institute of Child Care and Education (KICCE); 2019-11-01.
 • Moser, Thomas; Kleppe, Rasmus; Eliassen, Erik; Bjørnestad, Elisabeth (2019). The relation between sick leave, staff stability, turnover and quality in Norwegian ECEC. SIG 05 - Learning and Development in Early Childhood; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Moser, Thomas; Kleppe, Rasmus; Eliassen, Erik; Bjørnestad, Elisabeth (2019). The relation between sick leave, staff stability, turnover and quality in Norwegian ECEC provisions. EARLI; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae (2019). Universal ECEC as a protective mean for children from disadvantaged families in Norway?. EARLI; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Norheim, Helga; Moser, Thomas (2019). Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC. Paul Leseman; 2019-11-28 - 2020-11-29.
 • Norheim, Helga; Moser, Thomas; Slot, Pauline; Romijn, Bodine; Wysłowska, Olga (2019). What is the role of professionals’ diversity beliefs in shaping their practices and organizational policies?. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Romijn, Bodine; Slot, Pauline; Leseman, Paul; Wyslowska, Olga; Moser, Thomas; Norheim, Helga; Pagani, Valentina; Pastori, Giulia (2019). Relations of classroom diversity and multicultural beliefs with teachers' self-efficacy: A country comparison.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Sikveland, Rein-Ove; Skovholt, Karianne; Moser, Thomas (2019). CARM evaluation pilot. University of South-Eastern Norway;
 • van Trijp, Karin; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Barata, Clara; Aguiar, Cecilia (2019). Parental views on characteristics of ECEC settings that foster young children’s well-being. A comparison across nine European countries.. ICSEI; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Wyslowska, Olga; Bulkowski, Krzysztof; Slot, Pauline; Moser, Thomas; Norheim, Helga (2019). The role of classroom diversity in the relations between professionals' beliefs and practices. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Øvreås, Steinar; Jørgensen, Kari-Anne; Moser, Thomas; Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne (2019). Kontekst tilpasset intervensjon på fysisk aktivitet i barnehager med vekt på profesjonskompetanse som suksessfaktor. DMMH; 2019-10-24 - 2019-10-25.
 • Broekhuizen, Martine Louise; Ereky-Stevens, Katharina; Moser, Thomas; Norheim, Helga (2018). The use and evaluation of family support services in disadvantaged groups across Europe. Earli Sig5; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Leseman, Paul; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). Investing in children’s language development to increase social mobility: views of parents with diverse cultural-linguistic backgrounds across Europe. Universität Potsdam; 2018-08-23 - 2018-08-25.
 • Leseman, Paul; Slot, Pauline; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). Equality and inclusion in Europe’s education systems. USN; 2018-09-10.
 • Leseman, Paul; Slot, Pauline; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). Inclusive education in a multicultural Europe - Equality and inclusion in Europe’s education systems. University of South-Eastern Norway and Oslo Metropolitan Uni; 2018-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. Earli Sig5; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Moser, Thomas (2018). Barnehagens rom i et profesjonsperspektiv – et mulighetens rom for de ansatte? (og barna). Utdanningsdirektoratet; 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Moser, Thomas (2018). Doctoral education in a European and a national perspective. University of South-Eastern Norway and Oslo Metropolitan Uni; 2018-09-10.
 • Moser, Thomas (2018). Hvorfor etablere et ph.d.-nettverk inenfor NAFOL? Styreledernes perspektiv. NAFOL; 2018-11-02.
 • Moser, Thomas (2018). Körper, Bewegung und Bildung in nordischen Kindergärten - Policy-Forschung-Praxis. Universitetet i Osnabrück; 2018-05-05.
 • Moser, Thomas (2018). Mixed method design – (u)muligheter i et ph.d.-prosjekt?. PROFRES; 2018-10-15.
 • Moser, Thomas (2018). Utvikling av motoriske ferdigheter. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret; 2018-11-15.
 • Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2018). Assessing quality in Norwegian Kindergartens using - Environmental Rating Scales.. PINA; 2018-10-04 - 2018-10-05.
 • Skovholt, Karianne; Solem, Marit Skarbø; Moser, Thomas; Stokoe, Elizabeth; Sikveland, Rein Ove (2018). CAiTE: Conversation analytic innovation for teacher education. Loughborough University; 2018-07-11 - 2018-07-15.
 • Borch-Jensen, Janne; Øverås, Steinar; Ellingsen, Hanne; Jørgensen, Kari-Anne; Andersen, Eyvind; Moser, Thomas (2017). Aktivitetsnivået hos norske barnehagebarn gjennom en uke i barnehagen.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers. University Tampere; 2017-08-27 - 2017-09-02.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway". University of Tampere; 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Moser, Thomas (2017). Barnehageforskning i Norge – aktuell utvikling og med blikk på barnehagelærerutdanning. NAFOL; 2017-05-08 - 2017-05-10.
 • Moser, Thomas (2017). Mixing Methods – Possibilities and Challenges. UiO;
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine (2017). ISOTIS-project.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine (2017). Resources, experiences, aspirations and support needs of families in disadvantaged communities. ISOTIS; 2017-06-20 - 2017-06-23.
 • Moser, Thomas; Øverås, Steinar; Andersen, Eivind; Jørgensen, Kari-Anne; Borch-Jenssen, Janne; Ellingsen, Hanna; Nilsen, Linda; Skalleberg, Grethe (2017). Enhancing physical active play in Norwegian Kindergartens – a randomised evaluative controlled trial. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2017). Svake motoriske ferdigheter og relasjonen til matematisk utvikling i tidlig alder. Lesesenteret;
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul (2016). Expectations of ECEC from a European perspective: Views of parents, staff and policymakers. 2016-05-05 - 2016-05-07.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul (2016). Parental attitudes towards diversity and inclusion in ECEC settings; a comparison between nine European countries. 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, E (2016). The development of a transnational model on the evaluation of quality and well-being in ECEC. ICEC & BMFSFJ; 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Pastori, Giulia; Petrogiannis, Konstantinos (2016). Parents’ beliefs about future - oriented developmental and educational goals in ECEC: A comparison between nine European countries. 2016-07-10 - 2016-07-14.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Pastori, Giulia; Petrogiannis, Konstantinos (2016). Teachers’ beliefs about future-oriented developmental and educational goals in ECEC: A comparison between nine European countries. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2016). The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Faculty of Psychology and Education, University of Porto; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Measurement tools. Centre for educational measurement, CEMO; 2016-02-16.
 • Midteide Løkken, Ingrid; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). The relationship between caregiver-child interaction quality and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC. 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Moser, Thomas (2016). Barns kroppslighet og barnehagens dannelsesoppdrag. Læringsmiljøsenteret UiS og Nasjonalt Senter for mat, helse;
 • Moser, Thomas (2016). Frihet til å lære eller fritak fra læring. Dronning Mauds Minne for Barnehagelærerutdanning; 2016-10-26 - 2016-10-27.
 • Moser, Thomas (2016). Kroppslighet, fysisk aktivitet, læring og utvikling i barnehagen. Bydel Alna;
 • Moser, Thomas (2016). Körper und Bewegung im Kindergarten – neuere Forschungsergebnisse aus Skandinavien. Universität Osnabrück; 2016-03-13 - 2016-03-15.
 • Moser, Thomas (2016). Mixed method – Multimetode.
 • Moser, Thomas (2016). Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag. Bedriftsøkonomisk institutt; 2016-08-22.
 • Moser, Thomas (2016). Å styrke systematisk arbeid i barnehagen – Hva innebærer det? Skolifisering eller bedre kvalitet for alle?. Bydel Grorud;
 • Moser, Thomas; Petorgiannis, Konstantinos; Melhuish, E (2016). ECEC-Quality Framework from the CARE project. European Comission - Education and Training; 2016-11-30 - 2016-12-01.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Myhre, Nina Cathrine; Moser, Thomas (2016). Arbeid med GoBaN-prosjektet så langt og veien videre. GoBaN-prosjektet; 2016-02-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). Measurments tools. Blikk for barn (BfB) og Gode barnehager for barn i Norge; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas (2015). Måling av sosiale ferdigheter. Atferdssentret; 2015-11-04.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2015). Barnehagens uterom som lekearena.
 • Moser, Thomas (2015). Barnehagebarn til Beitostølen Helsesportssenter.
 • Moser, Thomas (2015). Forskning om barnehager og barnehagelærerutdanning – hva forskes det på?. EECERA & Selvorganisert med norske ph.d.-stiendiater; 2015-08-06.
 • Moser, Thomas (2015). Forskningsbasert barnehagelærerutdanning.
 • Moser, Thomas (2015). Forskningsoversikt og Curriculum Quality analysis and Impact Review of European Early Education and Care.
 • Moser, Thomas (2015). Fra "VI og DE" til "OSS".
 • Moser, Thomas (2015). Fragen zum norwegischen frühkindlichen Bildungssystem.
 • Moser, Thomas (2015). Førstelektorsøknad og kappe. Høgskulen i Sogn og Fjordane;
 • Moser, Thomas (2015). Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? - om kvalitet.
 • Moser, Thomas (2015). Kosthold og damefotball. Teie idrettsforening, Nøtterøy sparebank;
 • Moser, Thomas (2015). Multimetode; Førstelektorsøknad og kappe.
 • Moser, Thomas (2015). Sammenhenger mellom motorikk, språk og matematikk. UiS - Lesesenteret i samarbeid med Stavanger kommune; 2015-11-24.
 • Moser, Thomas (2015). Sosial kompetanse i barnehagen.
 • Moser, Thomas (2015). The importance of building expertise and competence through PhD-candidates. 2015-10-27.
 • Moser, Thomas (2015). The importance of building expertise and competence through PhD-candidates. "Blikk for barn" og "Gode barnehager for barn i Norge"; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine (2015). Expectations of daycare from a European perspective: views of parents, daycare staff and policymakers. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP); 2015-08-24 - 2015-08-25.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2015). Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid; Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”. European University Institute Florence; 2015-05-21 - 2015-05-23.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Moser, Thomas; Os, Ellen (2014). Norsk barnehageforskning. Hvor er vi og hvor er vi på vei?. Statped; 2014-12-12.
 • Moser, Thomas (2014). Barnehagens innhold og oppgaver - historisk og i et fremtidsperspektiv.
 • Moser, Thomas (2014). Hva er felles for fagene drama, musikk, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøvning og idrett i lærerutdanning?.
 • Moser, Thomas (2014). Kropp, fysisk miljø og toddlernes hverdag.
 • Moser, Thomas (2014). Ledelse av arbeid med Workpackage 6 (CARE/EU-prosjekt). 2014-03-23 - 2014-03-26.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil (2014). Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions. European Associationfor Research on Learning and Instruction; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Hogsnes, Hilde Dehnæs; Moser, Thomas (2013). Alt handler ikke om hva barn kan.
 • Moser, Thomas (2013). Group size as structural quality indicator in ECEC - does it matter? Effects on children´s social competence and externalizing behaviour in a Norwegian context. EECERA; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Moser, Thomas (2013). Multimetode - å kombinere "kvantitativ og kvalitativ forskning". PRAKUT;
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje; Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC. European Association of Developmental Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-07.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B.; Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development. Society for Research in Child Development; 2013-10-01 - 2013-10-04.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Moser, Thomas (2012). Barns sosiale utvikling og barns overgang fra barnehage til skole og sfo. Bamble kommune; 2012-10-02.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Moser, Thomas (2012). Overgang, sammenheng og samarbeid mellom barnehage, skole og sfo. Fylkesmannen i Vestfold; 2012-12-14.
 • Moser, Thomas (2012). Barnehagens rom som pedagogisk ressurs. IKT i barnehagen. De yngste barnas liv i barnehagen. Høgskolen i Vestfold;
 • Moser, Thomas (2012). Die Bedeutung von Körper und Bewegung in skandinavischen Kindergärten. Tysk forening for idrettsvitenskap (DVS); 2012-04-20 - 2012-04-21.
 • Moser, Thomas (2012). ECEC-research in Norway and Scandinavia - mapping and appraisal of Scandinavian research in ECEC institutions (2006-2010). OECD;
 • Moser, Thomas (2012). Kvalitativ og kvantitativ forskning i lærerutdanningene. Hvilken rolle kan multimetode (mixed methods) spille?. DMMH;
 • Moser, Thomas (2012). Research projects at Vestfold University College. Aarhus University, Department of Education;
 • Moser, Thomas (2012). Rommet som pedagog. Udir;
 • Moser, Thomas (2012). Toddlernes barnehagerom.
 • Moser, Thomas (2012). Viktig å tenke rom. forskning.no. [Internett]; 2012-04-11.
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). Barnehagens fysiske miljø. Et litteratursøk for tidsrommet 1990-2009 i samarbeid mellom bibliotekar og forsker. Høgskolen i Vestfold;
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). The physical environment of early childhood institutions. A review of literature (1990-2009). EECERA; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Moser, Thomas (2011). Rommet som pedagog : barnehagens fysiske miljø. Voss kommune;
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2011). De yngste barns barnehage - en studie av kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. HiST, HiNT, NTNU, DMMH; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Reier-Røberg, Kjetil; Moser, Thomas (2011). Evolution in Norwegian secondary schools: A pilot study towards assessing the importance of textbooks in understanding evolution. IARTEM; 2011-09-02 - 2011-09-06.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2011). Bevegelse binder all læring sammen. Fysioterapeuten. [Fagblad]; 2011-06-10.
 • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik (2010). Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om organiseringen av barn, rom og tid. 2010-05-10 - 2010-05-11.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers´ play, learning and development. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Moser, Thomas (2010). Architecture and Education: Norwegian Perspective. 2010-10-14.
 • Moser, Thomas (2010). Barne- og ungdomstrening. Norges idrettshøgskole; 2010-04-14.
 • Moser, Thomas (2010). Barnehager eller barnefabrikk? Skaper størrelsen av fremtidens barnehage et bedre rom for barn?. 2010-11-24 - 2010-11-25.
 • Moser, Thomas (2010). Ferske nyheter på barnehagefronten - hvilke føringer og konsekvenser for profesjonen og barnehagen? "NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst". 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Moser, Thomas (2010). Kindergarten space - materiality, learning and meaning making. 2010-10-13.
 • Moser, Thomas (2010). Kropp - Motorikk - Kompetanse. En teoretisk og empirisk drøfting av mulige sammenhenger. Linnéuniversitetet; 2010-09-29.
 • Moser, Thomas (2010). Mer edruelighet i barnehagedebatten.
 • Moser, Thomas (2010). Nasjonal og internasjonal forskning på barnehager. 2010-11-23.
 • Moser, Thomas (2010). New approaches and innovative models in curriculum development. The Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergarten. 2010-12-06 - 2010-12-07.
 • Moser, Thomas (2009). Kropp og bevegelse i barnehagen.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2009). Organisering av rom og tid for de minste barna i barnehagen. HiO;
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve; Janson, Harald; Nærde, Ane (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Utfordringer i norsk barnehageforskning. Dronning Maud Minne Høgskole; 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling : en pilotstudie. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Forskning i barnehagen - aktuelle utfordringer og muligheter. Arbeidsseminar. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Forskning og praksis i barnehagen. 2008-11-20 - 2008-11-21.
 • Moser, Thomas (2008). Mapping and Appraisal of Scandinavian Research in Early Childhood Institutions in 2006. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Moser, Thomas (2008). Mapping and appraisal of Scandinavian research in early childhood institutions in 2006. Selected results of the analysis of research into the situation in the Nordic countries about socially endangered children and day-care centres. What challenges arise?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Moser, Thomas (2008). Plurality as a mean for a holistic quality control - preventing dogmatism and meaningless academic battle. 2008-06-11.
 • Moser, Thomas (2008). Rommet som pedagog - erfaringer fra tre romrelaterte prosjekter i barnehager. Dronning Mauds Minne Høgskole; 2008-11-03 - 2008-11-04.
 • Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Forskning i (og på) barnehagen - korte tilbakeblikk og forsøk på et lengre blikk inn i fremtiden. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (2007). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Moser, Thomas (2007). Barnet som læringsaktør. 2007-12-03.
 • Moser, Thomas (2007). Clumsiness in children-do they grow out of it?A study of motor skills in 6-12 year-old Norwegian children. 2007-09-04 - 2007-09-09.
 • Moser, Thomas (2007). Das Kindergartenangebot in den nordischen Ländern - unter besonderer Berücksichtigung von Körper und Bewegung. 2007-09-26 - 2007-09-28.
 • Moser, Thomas (2007). Doing Indoor Spaces - Pedagogical Implications of Redesigning Kindergarten Rooms. 2007-02-08 - 2007-02-11.
 • Moser, Thomas (2007). Idrettsvitenskapenes stilling som akademisk disiplin innen idrettsvitenskap, og dens mulige bidrag til en forskerutdanning ved et utdanningsvitenskapelig fakultet. Högskolan i Malmö; 2007-04-24.
 • Moser, Thomas (2007). Kropp, bevegelse og læring. Högskolan i Malmö; 2007-04-25.
 • Moser, Thomas (2007). Physical space and corporeality - pedagogical implications of the organisation kindergarten rooms on children's play and activity. 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Moser, Thomas (2007). Research and theory regarding the relations between movement, self-perception and learning for children from 3-6 years. 2007-06-19.
 • Moser, Thomas (2007). Rummet som den tredje pædagog. Danmarks Pædagogiske Universitet; 2007-04-26.
 • Moser, Thomas; Melvold, Line Beate Sanne (2007). 5-åringer som praksisveiledere. Barn, førskolestudenter, barnehage- og høgskolepersonell i utviklende fellesskap. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Moser, Thomas; Mortensen, Ilse Marie (2007). Det kroppslige møte med barna og seg selv. Hvordan bruke det implisitte og selvfølgelige eksplisitt?. 2007-11-09.
 • Moser, Thomas; Segberg, Unni; Segberg, Unni (2007). Clumsiness in Children - do they grow out of it? A study of motor skills in 6 - 12 year old Norwegian children. 2007-09-04 - 2007-09-09.
 • Moser, Thomas; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (2007). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Foyn-Bruun, Emilie; Moser, Thomas (2006). Small children condemned to freeze? The pedagogical foundations of Nature- and Outdoor Kindergartens in Norway. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas (2006). Arbeidet med revidert rammeplan. En kommentert presentasjon av arbeidsgruppens forslag til revidert rammeplan for barnehagen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; 2006-02-07.
 • Moser, Thomas (2006). Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Loen kommune; 2006-10-09.
 • Moser, Thomas (2006). Fysisk aktivitet og betydningen for helse, sosialisering, utvikling av selvtillit og motorikk og senere utvikling på skolen. Hof kommune; 2006-09-26.
 • Moser, Thomas (2006). Førskolelæreren som kropps- og bevegelsespedagog. Loen kommune; 2006-10-09 - 2006-10-10.
 • Moser, Thomas (2006). International early childhood education monitoring. 2006-01-12 - 2006-01-13.
 • Moser, Thomas (2006). Kompetanseplan. Vestfold fylkeskommune; 2006-09-26.
 • Moser, Thomas (2006). Kompetanseutvikling i barnehagen : bakgrunn og betingelser for kompetanseplanen for barnehagesektoren. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp og bevegelse i forhold til utvikling og læring. HVE/SEKO; 2006-04-26.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp, bevegelse og avspenning i barnehagen. IKEA; 2006-11-22.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp, rom og læring og sånn. Levanger kommune; 2006-11-29.
 • Moser, Thomas (2006). Kroppen, livsstil, mestring og identitet. 2006-03-29.
 • Moser, Thomas (2006). Kroppslighet: Kropp, bevegelse, tumult og opplevelse i pedagogiske institusjoner. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Moser, Thomas (2006). Lek eller idrett?. Oslo kommune; 2006-11-30.
 • Moser, Thomas (2006). Ny rammeplan for barnehagen. RSK Vest-Finnmark; 2006-02-24.
 • Moser, Thomas (2006). Rammeplanens utfordringer for personalet. RSK Vest-Finnmark; 2006-11-08.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner over en revidert og redusert rammeplan. Høgskolen i Vestfold; 2006-06-06.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner rundt en revidert og redusert rammeplan. Levanger kommune; 2006-11-29.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner rundt rammeplanen. Oppegård kommune; 2006-11-03.
 • Moser, Thomas (2006). Resultater fra det nasjonale kartleggingsprosjektet om etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. Kunnskapsdepartementet; 2006-12-06.
 • Moser, Thomas (2006). Revidert rammeplan. Sametinget; 2006-06-07 - 2006-06-08.
 • Moser, Thomas (2006). Revidert rammeplan - fra plan til praksis. Forventes det endringer i barnehagens praksis?. 2006-03-20.
 • Moser, Thomas (2006). Rommet - den tredje pedagogen. Skadeforebyggende Forum; 2006-11-07.
 • Moser, Thomas (2006). Rommet som kroppens pedagogiske (kon-)tekst - det fysiske miljøet som "læremiddel" for barns kroppslighet og læring. 2006-03-31.
 • Moser, Thomas; Bennett, John (2006). The Nordic Early Childhood Education and Care-systems (ECEC) in a pan-European Perspective. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas; Gulbrandsen, Åse; Vintervold, Anne Lene; Pettersvold, Mari (2006). Big space and small children - peril or challenge for early childhood education and care?. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas; Jørgensen, Kari-Anne; Melvold, Line Beate Sanne; Hagheim, Ann Kristin (2006). Fagområde Kropp, bevegelse og helse : prosjekt lek bevegelse og avspenning. 2006-11-16 - 2006-11-17.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2006). Storbarnehage i Tønsberg - en god eller dårlig løsning?.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Moser, Thomas (2005). Barnehagedebatt anno 2005 : nye politiske føringer og dokumenter. 2005-04-06.
 • Moser, Thomas (2005). Barnehagereform : lovendring og rammeplanrevisjon. Hvor kommer de fra og hvor skal de føre hen?. Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane; 2005-03-30.
 • Moser, Thomas (2005). Den "nye" rammeplanen - hva skal endres, og hvorfor?. 2005-02-04.
 • Moser, Thomas (2005). Den ubesværte og besværlige kroppen.
 • Moser, Thomas (2005). Didaktik und Methodik in der Motopädagogik. Effektkontrolle. Niederösterreichische Landesakademie; 2005-02-14 - 2005-02-18.
 • Moser, Thomas (2005). Et endret samfunn krever en endret rammeplan.
 • Moser, Thomas (2005). Kropp, bevegelse og skole - praktisk og pedagogisk tilrettelegging. Effekter av fysisk aktivitet i skolen. Larvik kommune, Larvik Museum; 2005-01-12.
 • Moser, Thomas (2005). Mathematics + Body = 10 - 4?.
 • Moser, Thomas (2005). Ny rammeplan for barnehager. 2005-03-15.
 • Moser, Thomas (2005). Psykomotorikk ved pulten. 2005-03-10.
 • Moser, Thomas (2005). Revidering av Rammeplanen : hva skal endres og hvorfor?. 2005-01-10.
 • Moser, Thomas (2005). The Scandinavian Model. 2005-10-24 - 2005-10-25.
 • Moser, Thomas (2005). Ærta bærta sukkererta, skjorta di er altfor trang : kropp, bevegelse og selvoppfatning. 2005-01-17 - 2005-01-18.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Lærer barn noe i barnehagen?.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Rammeplan og kvalitetsdebatt.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Å passe barn kan vel alle ....
 • Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2005). Forskningsnettverk Barnehageliv. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Moser, Thomas (2004). Freeze : your body shows your knowledge.
 • Moser, Thomas (2004). Hvad sker der i hovedet på børn, når de bruger kroppen?. 2004-03-10.
 • Moser, Thomas (2004). Krop og læring. 2004-05-21.
 • Moser, Thomas (2004). Krop, bevægelse og læring : hvad tror vi, hvad ved I, hvad håper vi?. 2004-10-21.
 • Moser, Thomas (2004). Læring gennem bevægelse. 2004-11-09.
 • Moser, Thomas (2004). Mellom friluftsliv og slavetrinn : det flerkulturelle perspektivet i læremidler for kroppsøvingsfaget. 2004-02-05.
 • Moser, Thomas (2004). Motorisk utvikling og psykomotorisk trening. 2004-12-14.
 • Moser, Thomas (2004). Når du bevæger dig, lærer du. Men hvad?. 2004-08-21.
 • Moser, Thomas (2004). Reform i barnehagen : ny rammeplan og ny lov. Bakgrunn, status og utfordringer. 2004-12-03.
 • Moser, Thomas (2004). Revisjon av rammeplan for barnehagen : hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?. 2004-11-18.
 • Moser, Thomas (2004). Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet for barn og unge. 2004-12-06.
 • Moser, Thomas (2004). Å styrke kvaliteten i barnehagen. 2004-09-17.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2004). Nytt senter for barnehageutvikling.
 • Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2004). Å være med på leken : Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold.
 • Moser, Thomas (2003). Kan fysisk aktivitet gøre os klogere?. 2003-10-02 - 2003-10-03.
 • Moser, Thomas (2003). The significance of physical activity for the psychosocial domain. A crash between myths an empirical reality?. 2003-11-20 - 2003-11-22.
 • Moser, Thomas (2003). Werden Kinder immer ungeschickter? : Gedanken zur Behauptung einer generellen Verschlechterung des motorischen Funktionsniveaus. 2003-05-29 - 2003-05-31.
 • Moser, Thomas (2003). Werden Kinder immer ungeschickter? Gedanken zur Behauptung einer generellen Verschlechterung des motorischen Funktionsniveaus. Blir barn stadig mer klossete? Noen tanker til påstanden om en generell forverring av det motoriske funksjonsnivået. 2003-03-29 - 2003-03-31.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2003). Elevenes og lærernes erfaringer med den nye læreplanen i kroppsøving (L97).
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2003). Noe nytt fra gymsalen? Erfaringer med L97 i kroppsøvingsfaget. 2003-05-26 - 2003-05-27.
 • Moser, Thomas; Bodin, Torunn (2003). Multicultural aspects in Norwegian physical education books - a critical evaluation. 2003-08-14 - 2003-08-15.
 • Moser, Thomas; Jensen, Søren Kjær (2003). Are you too smart for your body? Er du for klog til din krop?.
 • Moser, Thomas; Nørgaard, Camilla (2003). From Text to Textuality Fra bog til brug.
 • Moser, Thomas; Utzon, Mikala (2003). Ensom og overvægtig. Er det sammenhæng mellom fedme, identitet og læring?. 2003-06-19.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). Elevenes og lærernes erfaringer med den nye læreplanen i kroppsøving (L97) En kvalitativ undersøkelse. 2002-11-18 - 2002-11-20.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). En sunn psyke i en flink kropp? Om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse fra et empirisk-kvantitativt ståsted. 2002-11-18 - 2002-11-20.
 • Jacobsen, Einar Berggraf; Moser, Thomas; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2001). L97 og kroppsøvingsfaget : lærernes syn på mål og etterutdanning.
 • Moser, Thomas (2001). Konsekvenser av Reform 97 for kroppsøvingsfaget; Forskningsmetodiske problemer med særlig vekt på evalueringsaspektet; Presentasjon av utvalgte resultater. 2001-11-21.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2001). Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer. En 4-år-etter undersøkelse. 2001-11-19 - 2001-11-21.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari; Didriksen, Arild Nordal (2001). Die Effekte eines 9-wöchigen psychomotorischen Trainings auf die Grob-und Feinmotorik 6- bis 8-jähriger nichtbehinderter Kinder mit schwachen motorischen Voraussetzungen. 2001-07-03 - 2001-07-07.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari; Didriksen, Arild Nordal (2001). Kurz- und Langzeiteffekte psychomotorischen Trainings auf die Grobmotorik von Kindern mit schwachen motorischen Voraussetzungen. 2001-07-03 - 2001-07-07.
 • Moser, Thomas; Kristén, Lars (2001). Body, movement and the psycho-social thing … Some findings about the relation between motor performance, cognition, speech and self-perception in children.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas; Enoksen, Eystein; Enoksen, Eystein (2000). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. 2000-09-07 - 2000-09-12.
 • Moser, Thomas (2000). Healthy minds in healthy bodies? The relation between motor performance, cogntion, speech and self-perception in 6- and 7-year-olds. 2000-07-19 - 2000-07-23.
 • Moser, Thomas (2000). Kroppsøving I i allmnnlærerutdanning - mål, innhold og oganisering. En meningsutvekslig med særlig fokus på fagets 'teoretiske grunnlag og innhold'. 2000-06-20 - 2000-06-22.
 • Moser, Thomas (2000). Psykomotorikk og barn.
 • Moser, Thomas (2000). Skaper fysisk aktivitet kloke og selvsikre mennesker? Myter og fakta rundt forbindelsen mellom motorikk, kognitiv læring og selvbilde.
 • Moser, Thomas (2000). Sprechen ist Silber, Bewegen ist Gold? Zum Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung aus psychomotorischer und handlungstheoretischer Sicht.
 • Moser, Thomas (2000). Un esprit sain dans un corps sain, lien entre cognition et motricité. [Healthy minds in healthy bodies - the relation between cognition and motor performance].
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar; By, Inger Åshild; Fjeld, Jon B.; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2000). L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag? Kroppsøvingslærernes erfaringer med den nye fagplanen. 2000-11-30.
 • Moser, Thomas; Wenger, Jorun; Jacobsen, Stein; Söderberg, Bård (1999). Bevegelse og språk. Del 1: teoretisk grunnlag.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1999). Aerobe og anaerobe arbeidskrav i kortdistanse orientering.
 • Moser, Thomas; Wenger, Jorun (1999). Bevegelse og språk. Del 2: Bevegelse som stimulering for elevenes kommunikative kompetanse. Didaktiske momenter og eksempler.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1998). Aerobe og anaerobe arbeidskrav i kortdistanseorientering.
 • Moser, Thomas (1998). Hvis du ikke har det i beina, har du det da heller ikke i hodet? Om kognitiv læring og motorikk.
 • Moser, Thomas (1996). Psykologisk trening - et forsøk på å reflektere og presentere noen personlige erfaringer.
 • Moser, Thomas (1994). Sansemotorikk - Motebølge eller spennende framtidsperspektiv for kroppsøvingsfaget.
 • Moser, Thomas (2004). Krop og bevægelse : workshop.