MENY

Forelesning om bitcoin og blockchains

Professor Hein Meling, UiS, holder foredrag om "The future is now - bitcoin and blockchains".

Dette er det tredje foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Poster - the future is now