MENY

Motivation for reading within the First Year of Formal Reading Instruction

Bente Rigmor Walgermo disputerer for doktorgraden ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, fredag 28. september 2019.

Walgermo forsvarer avhandlingen Motivation for Reading within the First Year of Formal Reading Instruction

Alle interesserte ønskes velkommen til disputas og prøveforelesning.

Tid: 28. september 2019 kl 10 (prøveforelesning) og 12 (disputas)
Sted: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret, Valhall auditorium
Prøveforelesning: Gender differences in emergent literacy skills, reading interest and self-concepts

Hovedveileder: Oddny Judith Solheim, førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS
Medveileder: Finn Egil Tønnessen, professor, IGIS, UiS
Medveileder: Jan Frijters, professor, Brock University, Ontario, Canada
Leder av disputasen: Rudy Garred, prodekan, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

Bedømmelseskomité:
1. James Chapman, professor, University of Massey, New Zealand
2. Marja-Kristiina Lerkkanen, professor, University of Jyväskylä, Finland
3. Wenke Mork Rogne, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda

Kunngjøring for disputas.

Bente R. Walgermo

Bente R. Walgermo disputerer til ph.d. 28.9.2019. (Foto: Elisabeth Tønnessen)