MENY

Flerspråklighet i engelske senmiddelaldertekster

Delia Schipor disputerer for ph.d.-graden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 21. september 2018. Hun har forsket på bruk av ulike språk i tekster skrevet i England mellom 1400 og 1525.

har sett på hvordan forskjellige språk brukes til ulike tekster og hvordan forskjellige språk brukes i en og samme tekst. Hun har også analysert de praktiske funksjonene til flerspråkligheten.

Hampshire

I alt har hun undersøkt 7070 tekster fra tre forskjellige tekstsamlinger fra grevskapet Hampshire: Winchester City Archives, Jervoise Family og Winchester Diocese.

Tekstsamlingene er fra kommunal administrasjon, herregårdsadministrasjon og bispedømmeadministrasjon.

Erstattet fransk

Schipor fant at engelsk erstattet fransk, og ikke latin, som offisielt språk i løpet av 1400-tallet.

Latin var det administrative hovedskriftspråket i England i dette århundret.

Stort sett økte bruken av engelsk i perioden 1400-1525, men i enkelte tekster vekslet man mellom å bruke engelsk, fransk og latin.

Mer praktisk

Den økende bruken av engelsk, spesielt i herregårds- og personlige dokumenter, kan først og fremst forklares med den gryende middelklassens behov for en praktisk skriftkultur.

I mange av tekstene har det over tid blitt flere lag. Hvert enkelt lag er preget av personen som skrev den, tiden den ble skrevet i og formålet teksten har hatt.

De ulike lagene har flere praktiske funksjoner. De veileder brukeren gjennom teksten, de strukturerer drøftingen i teksten og de viser perspektivforandringer.

Avhandlingen har tittelen «A Study of Multilingualism in the Late Medieval Material of the Hampshire Record Office». Den er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning og disputas

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesningen som begynner klokken 10.00 og til selve disputasen som begynner klokken 12.00.

Tildelt emne for prøveforelesningen er «The challenges of a multilingual approach in studying Middle English».

Bedømmelseskomitéen vil bestå av dosent Laura Wright fra Universitetet i Cambridge, professor Matti Peikola fra Universitetet i Turku og professor Oliver Traxel fra Institutt for kultur og språkvitenskap ved UiS.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS. Medveileder har vært  førsteamanuensis Kjetil Vikhamar Thengs ved IKS.

Disputasen blir ledet av instituttleder Odd Magne Bakke ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Disputasen finner sted i auditorium V-101 i Arne Rettedals-hus (AR). 

Delia Schipor er 30 år og fra Timișoara i Romania. Hun har en bachelor i kommunikasjon og PR fra Politehnica universitetet i Timișoara (UPT) fra 2010 og en mastergrad i lesevitenskap fra Universitetet i Stavanger (UiS) fra 2013. Nå arbeider hun som universitetslektor ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg

 

Delia Schipor

Delia Schipor disputerer 21. september 2018.