MENY

Universitetenes autonomi og forskernes frihet

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til foredrag og paneldebatt om universitetenes autonomi og forskernes frihet. I debatten deltar også de av de interne søkerne til den utlyste rektorstillingen ved UiS, som er tilgjengelige denne kvelden.

Tid og sted: Onsdag 3. oktober: kl. 18:00 – 20:30 på Cafe Sting, Valberget.

Med innlederne: Jan Fridthjof Bernt, professor em. UiB, professor Aksel Tjora, NTNU, og Marte Øien, nestleder i Norsk Studentunion.

Professor em. Jan Fridtjof Bernt vil i Innlegget vil ta for seg universitetet som samfunnsinstitusjon bygget på prinsippet om akademisk frihet, hvor kun en uavhengig vitenskap vil kunne oppfylle samfunnets behov for stadig ny og troverdig kunnskap om en komplisert verden.

Men fordi fri forskning er avhengig av økonomiske ressurser, vil han også diskutere  finansieringskildene; staten, forskningsrådet og næringslivet, sin varierende grad av føringer på forskningen, og konsekvensene det kan få for den enkelte forsker. Det å organisere universitetene som «foretak» har klare elementer av en tenkning med vekt på inntjeningsevne der «bunnlinjen» i regnskapene uunngåelig vil bli det dominerende kriteriet på suksess, og der universitetenes rolle som forvaltere av etablert kunnskap og langsiktige perspektiver i utvikling av fagene står i fare for å bli et underordnet sideformål. Derfor trenger vi nå er en prinsipiell diskusjon om hva vil med universitetene.

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU, og har foruten sin forskning om sosial interaksjon og fellesskap, gått inn i debatten om universitetenes utvikling. Tydelig kritikk av sin egen rektor har bragt ham inn i NTNU-styret, med en agenda som særlig er knyttet til vedlikehold av den akademiske friheten. Tjoras innlegg vil bygge på en
kobling mellom akademisk uavhengighet og samfunnsmessig ansvarlighet.

Marte Øien er nestleder i Norsk Studentorganisasjon og statsvitenskapstudent ved NTNU. Hennes innlegg vil ta utgangspunkt i studentenes perspektiv i debatten om universitetenes utvikling.

I debatten deltar også de av de interne søkerne til den utlyste rektorstillingen ved UiS, som er tilgjengelige denne kvelden:

Gro Johnsen er leder for Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS. Hun ledet også det tidligere Institutt for matematikk og naturvitenskap og har vært tilknyttet universitetet siden 2006.

Hun har doktorgrad fra Norges Veterinærhøgskole i Oslo og har tidligere jobbet som fagansvarlig ved IVAR IKS, avdelingsleder i Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (nå Mattilsynet) og forsker og lektor med ansvar for mikrobiologi ved Norconserv (nå Nofima).

Klaus Mohn er professor på Handelshøgskolen ved UiS og har en doktorgrad i petroleumsøkonomi fra samme universitet. Han har jobbet som forsker ved SSB og DNB Markets og hatt flere stillinger innenfor økonomi, finans, strategi og kommunikasjon i Statoil, deriblant sjeføkonom i perioden 2009-2013.

Han har vært ansatt som professor i full stilling på UiS siden 2013. Mohn sitter også i to av regjeringens ekspertutvalg: ett som skal evaluere Mineralloven og ett som skal vurdere klimarisiko for den norske økonomien.

Einar Marnburg er professor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS. I perioden 2011-2016 var han dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS og prodekan for forskning ved samme fakultet fra 2007 til 2011.

Han har en doktorgrad i business administration fra NTNU og hadde tidligere en vitenskapelig stilling ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har vært ansatt ved UiS/Høgskolen i Stavanger siden 1995 og ble professor på Norsk hotellhøgskole i 2006.

Dag Husebø er førsteamanuensis og prorektor ved UiS. Han har en ph.d. i utdanningsvitenskap fra UiS. Han har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2003, først og fremst ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. 

Fra 2014-2016 var Husebø leder for Uniped ved UiS og har i dag verv i European Consortium of Innovative Universities og nasjonale verv innen UH-sektoren, herunder bl.a. som medlem i UHR-Utdanning, UHR-Museum og digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Husebø har også vært rektor ved Næringsakademiet og hatt flere verv i fotballklubben Viking, bl.a. som styreleder.

Innlederne