MENY

Arve Lerum

Arve Lerum er phd-stipendiat ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger hvor han forsker på akuttvedtak i barnevernet.

Arve Lerum

Doktorgradsprosjektet, som har kvalitativ tilnærming,  gjelder akuttvedtak i barnevernet og baserer seg på intervjuer med ansatte i den kommunale barneverntjenesten og på dokumenter fra fylkesnemnda og tingretten.

Når barneverntjenesten fatter akuttvedtak, medfører vedtaket at et barn eller en ungdom flytter ut av familien på svært kort varsel. Akuttvedtak er på den måten et omfattende inngrep i familiens liv. Ikke alle akuttvedtak er like vellykkede og har «bivirkninger» både for familien, barnet det gjelder og barneverntjenesten. Phd-prosjektet handler bl.a. om å utforske bakgrunn og begrunnelser for akuttvedtak og hvilke implikasjoner det kan ha for barneverntjenestens praksis.