MENY

Forelesning om matematiske grunnlag for industriroboter

Førsteamanuensis Kristian Thorsen, UiS, holder foredrag om "Mathematical foundations for industrial robots".

Dette er det fjerde foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

plakat