MENY

Romfartsforskningens nye æra – teknologi eller science fiction

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 24. oktober kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30

Nye utviklingstrekk og planer i romfarten ved avdelingsdirektør ved Terje Wahl, Norsk Romsenter

Foredraget vil starte med en rask gjennomgang av hvor viktige satellittene har blitt for samfunnsdriften og vår hverdag. Deretter vil det bli skissert noen viktige utviklingstrekk som mikrosatellitter, NewSpace og kommersialiseringen av romvirksomheten. Noen viktige norske bidrag vil bli omtalt. Avslutningsvis vil det bli gitt et innblikk i de diskusjonene som pågår om hva som skal bli det neste felles romprosjektet etter den internasjonale romstasjonen. Sentralt her står de nye planene for måneferder, etter at det nylig er påvist is i kratere ved månens sydpol. Månen er altså ikke et så tørt sted som man trodde da NASAs astronauter var der for snart femti år siden.

Fra odyssé til evakuering: romfart i science fiction-sjangeren ved førsteamanuensis ved Ingvil Førland Hellstrand, Universitetet i Stavanger

Foredraget er i seg selv en reise gjennom science fiction sjangerens interesse for romfart, og risser opp noen sentrale fortellinger, motiver og redskaper som den spekulative fiksjonen drar veksler på. Jeg vil også problematisere hvordan ideen om romfart har endret seg over tid: fra optimistisk utforskning til desperat søken etter et nytt hjem for menneskeheten.

Dette er et fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna.