MENY

Nettbasert støtte til diabetes-pasienter

Silje Stangeland Lie disputerte ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 19. oktober 2018. Hun har forsket på en nettbasert veiledningsmetode til støtte for pasienter med type 2-diabetes.

Tittelen på avhandlingen er “An eHealth intervention based on guided self-determination program for adults with type 2 diabetes in general practice”. Doktorgradsarbeidet hennes inngikk i et større forskningsprosjekt kalt DiaHealth, ledet av professor Marit Graue fra Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Pilotprosjekt

Forskerne gjennomførte et pilotprosjekt der de utviklet og prøvde ut den nye veiledningsmetoden. Til dette brukte de portalen MinJournal.no. Den krever pålogging med BankID, og gjør det mulig for pasienter og sykepleiere i allmennpraksis å kommunisere skriftlig.

For å utforske erfaringer med metoden fra flere perspektiv, intervjuet de både pasienter og sykepleiere som fullførte intervensjonen, samt pasienter som trakk seg fra den.

Lie presiserer at det gjenstår mye arbeid med å forbedre den nettbaserte veiledningsmetoden før det kan bli aktuelt å ta den i bruk i allmennpraksis. Det skyldes varierte erfaringer med intervensjonen, samt stort frafall.

Erstatter ikke personlig møter

Forskningen hennes tyder også på at skriftlig digital kommunikasjon mellom pasient og sykepleier ideelt sett bør være et tillegg heller enn å erstatte personlige møter.

Brukererfaringer med nettbaserte helsetjenester og -intervensjoner er av stor interesse for at dette feltet skal videreutvikles, mener Lie. Forskningsprosjektet er et nybrottsarbeid som vil være nyttig for institusjoner i helsevesenet og for forskere som arbeider med og utvikler nettbaserte tjenester og intervensjoner. Den gir verdifull informasjon om både pasienters og helsepersonells erfaringer, behov og preferanser når det gjelder slike tjenester.

Lie håper at resultatene fra hennes doktorgrad på denne måten kan bidra til å bedre framtidige nettbaserte intervensjoner i helsevesenet. Hun vil også gjerne takke de åtte engasjerte sykepleierne og legekontorene som deltok i pilotstudien.

DiaHealth-prosjektet var finansiert av Forskningsrådet, UiS og HVL.

Silje Stangeland Lie er 35 år og fra Sandnes. Hun har en bachelorgrad i Mensendieck fysioterapi fra Høgskolen i Oslo i 2007, og en mastergrad i helsevitenskap fra Universitetet i Stavanger i 2012. Hun jobber nå som høgskolelektor på fakultetet for helsefag på VID vitenskapelige høgskole i Sandnes.

Silje Stangeland Lie

Silje Stangeland Lie disputerer 19. oktober