MENY

Nettbasert støtte til diabetes-pasienter

Silje Stangeland Lie disputerer til doktorgraden ved Det helsevitenskapelige fakultet, fredag 19. oktober.

Lie skal forsvare avhandlingen “An eHealth intervention based on guided self-determination program for adults with type 2 diabetes in general practice.”

Emne for prøveforelesningen er “How should we understand the nurse-patient relationship in a digital world?”

Disputasen ledes av dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet på  Universitetet i Stavanger. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Bjørg Karlsen.

Alle interesserte er velkommen både til prøveforelesningen klokken 10.00 og disputasen klokken 12.00.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, auditorium 3.

Les mer om avhandlingen.