MENY

Forelesning om å redde liv ved hjelp av bildebehandling

Professor Kjersti Engan, UiS, holder foredrag om "Can we save lives with image processing?".

Dette er det femte foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Plakat fra arrangementet.