MENY

Tirsdagsforedrag: Jernaldergården – snart i ny gammel drakt

Bygningene på Jernaldergården på Ullandhaug rehabiliteres. Prosjektansvarlig Inger Horve presenterer byggeprosjektet og planene for rehabiliteringen.

De kommende årene skal bygningsmassen på Jernaldergården rehabiliteres. I dag er de rekonstruerte husene i svært dårlig forfatning, da den naturlige nedbrytingen er i ferd med å svekke konstruksjonene. Prosjektansvarlig Inger Horve vil i dette foredraget presentere byggeprosjektet og planene for rehabiliteringen.

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang.