MENY

Tirsdagsforedrag: Sauefolket i bronsealder

Arkeolog Kristin Armstorng Oma har skrevet bok om forholdet mellom menneske og sau i bronsealderen. Nå holder hun tirsdagsforedrag om tema.

En helleristning fra bronsealderen på Dysjaland i Sola viser en liten saueflokk, hund og gjeter, og gir oss et glimt av en kompleks koreografi – sauegjeting. For å forstå hvordan sauegjetingen og det mystiske «sauefolket» oppstod må vi tilbake til bronsealdergården. Ca. 1500–1300 fvt. skjedde det en endring i byggeskikken fra toskipet til treskipet langhus. Ble huset endret for å skape rom for dyr?

Foredrag ved arkeolog Kristin Armstrong Oma. 

Gratis inngang

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang.