MENY

Forskningsetisk seminar

Dette årets forskningsetiske seminar i regi av forsknings- og innovasjonsavdelingen blir avholdt tirsdag 4. desember.

Seminaret tar for seg det alltid like aktuelle forskningsetiske temaet; medforfatterskap.

De tre innlederne har alle en solid forskningsetisk bakgrunn, og samtlige har sterke meninger om temaet for årets seminar.

Charlotte J. Haug, seniorforsker ved SINTEF og korrespondent for New England Journal of Medicine, vil redegjøre for utviklingen av de såkalte «Vancouveranbefalingene» og drøfte hvorvidt disse kan sies å ha blitt en universell og disiplinovergripende standard.

Professor Jan Helge Solbakk, Universitetet i Oslo, vil i sitt innlegg gi et innblikk i praksis knyttet til medforfatterskap i akademia, med særlig fokus på forholdet mellom veileder og p.hd.-kandidater.

Avslutningsvis vil Annette Birkeland, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, gå nærmere inn på hvilket ansvar medforfattere til vitenskapelige publikasjoner har.

– Jeg mener det er stadig viktigere at sentrale forskningsetiske spørsmål blir presentert og diskutert jevnlig ved UiS. Årets program setter søkelyset på medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner, noe som absolutt bør ha relevans på tvers av faglige skillelinjer. Seminaret er derfor svært relevant for de fleste ved UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Fullstendig program

Påmelding. Siste frist for påmelding er tirsdag 27. november.

hender og papir