MENY

May Irene Tveito

May Irene Tveito er tilsatt i offentlig Phd stilling i Kristiansand kommune, og er tilknyttet Universitetet i Agder. Hun forsker på hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap.

May Irene Tveito

Det er et stadig økende krav om utvikling av skolen og lærerprofesjonen. Lærernes læring og utvikling skal i stor grad foregå kollektivt, og refleksjon i profesjonelle læringsfellesskap fremholdes som avgjørende for å få til profesjonsutvikling der målet er endret praksis som fører til bedre læring og utvikling for alle elever.

Studien er en kvalitativ casestudie i tre ungdomsskoler. Alle skolene i kommunen har i lengre tid hatt fokus på systematisk refleksjon for å analysere sin pedagogiske praksis, med mål om å utvikle praksis for å bedre alle elevenes mulighet for læring og utvikling. Undersøkelser viser samtidig at den pedagogiske analysen gjennom refleksjon har ulik effekt i de ulike skolene. Denne studien har til hensikt å søke dypere kunnskap om hva det er som påvirker refleksjonen i ulike profesjonelle læringsfellesskap. Det er gjennomført fokusgruppediskusjoner med lærere, elever og dybdeintervju med rektorer på de tre skolene.