Et profilbilde

Professor II
Johannes Hendrik Langeveld { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Johannes Hendrik Langeveld", "tel": "", "email": "johannes.langevel@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fandrem, Cathrine Hatleskog; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder) (2009). PTSD hos mødre utsatt for intim partnervold og konsekvenser for omsorgsevne: en litteraturgjennomgang. Det psykologiske fakultet -. 85 s.
 • Hetland, Jens; Olsen, Cecilie Sunde; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder) (2009). Prevalens av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i relasjon til behandleres diagnostiseringspraksis og holdninger - en undersøkelse ved poliklinikker innen psykiatrisk divisjon ved et større helseforetak i Norge. Universitetet i Bergen. 133 s.
 • Sandve, Bodil; Skålvik, Andrea Bjerke; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder); Larsen, Tor K (veileder) (2009). Selvforstyrrelse som kjernemarkør for pre-psykotisk fase. Klarer SIPS (Strukturert Intervju for ProdromalSyndromer) å fange opp selvforstyrrelse?. Universitetet i Bergen. 95 s.
 • Kvål, Monica Vaaland; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder) (2008). Rehabilitering, straff og psykisk helse i fengsler - i et kvinneperspektiv. Universitetet i Bergen. 107 s.
 • Røv, Karin; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder) (2004). Er Psychopathy Checklist Youth-version egnet for vurdering av farlighetsgrad hos barn og unge i Norge?. Universitet i Bergen. 68 s.
 • jellum, Bente; Sulejewski, Simen Hiort; Langeveld, Johannes Hendrik (veileder) (2003). Er Inventory of Interpersonal Problems - Circumplex et egnet instrument for ungdom i alderen 14-18 år?. Universitet i Bergen. 58 s.
 • Langeveld, Johannes Hendrik; Passchier, Jan; Koot, Hans M (veileder) (1998). Quality of Life in Adolescents with Migraine and other Headaches. Erasmus Universitet. ISBN 90-9012007-6. 141 s.
 • Hatløy, Kristin; Joa, Inge; Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes H. (2013). High school students’ mental health literacy and attitudes to treatment; possible effects of an Norwegian early detection campaign and a psychoeducative curriculum. ISPS; 2013-08-22 - 2013-08-25.
 • Friis, Svein; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche ten Velden; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid; Opjordsmoen, Stein; Rund, Bjørn Rishovd; Røssberg, Jan Ivar; Simonsen, Erik; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas (2012). The TIPS study and bias: Replies to Dr Amos.
 • Hegelstad, Wenche; Larsen, Tor Ketil; Evensen, Julie Horgen; Friis, Svein; Haahr, Ulrick; Joa, Inge; Johannesen, Jan O.; Langeveld, Johannes H.; Melle, Ingrid; Opjordsmoen, Stein; Rossberg, Jan Ivar; McGlashan, Thomas (2012). Long-term follow-up of the TIPS early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome.
 • Langeveld, Johannes H.; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Friis, Svein; Hegelstad, Wenche; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Larsen, Tor Ketil; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Auestad, Bjørn Henrik; Bjørkly, Stål; McGlashan, Tom (2012). Characteristic of first-episode psychosis patients reporting violent/threatening behavior.
 • Friis, Svein; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, O; Langeveld, Hans; Larsen, TK; Melle, Ingrid; Opjordsmoen, S; Rossberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas (2011). Early Detection and Intervention(EDI) in first episode psychosis: Can it reduce the risk for poor outcome? Tips 10 years findings.
 • Joa, Inge; Weibel, M.; Johannessen, Jan Olav; Hegelstad, Wenche; Langeveld, Hans; Larsen, Tor Ketil (2011). SUBSTANCE MISUSE AND FIRST EPISODE PSYCHOSIS, A STUDY OF ASSOCIATED RISKS.
 • McGlashan, Thomas H.; Evensen, Julie Horgen; Haahr, J.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Hans; Larsen, T; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rossberg, J.; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E.; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Friis, Svein (2011). EARLY DETECTION AND INTERVENTION (EDI) IN FIRST EPISODE PSYCHOSIS: CAN IT IN CREASE THE CHANCE FOR FULL RECOVERY? TIPS 10 YEAR FINDINGS.
 • Melle, Ingrid; Evensen, Julie Horgen; Haahr, U.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Hans; Larsen, Tor Ketil; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Røssberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E.; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Friis, Svein; McGlashan, Thomas (2011). Quality of life and recovery in psychotic disorders - 10 year follow-up of the tips study.
 • Langeveld, Johannes; Gundersen, Knut Kornelius (2009). Presentasjon av forskning på ART i Norge. 2009-09-29 - 2009-09-30.
 • Grini, Irene; Heitmann, Lena; Harestad, S; ten Velden, WH; Langeveld, Johannes (2008). Job-prescript: vocational rehabilitation for people with severe mental illness in south-west Norway.
 • Israel, Pravin; Langeveld, Johannes Hendrik (2007). Interpersonal Problems of Adolescents: Is IIP a Suitable Instrument to Assess Their Interpersonal Problems?. Society for Interpersonal Theory and Research; 2007-06-18 - 2007-06-19.
 • Langeveld, Johannes Hendrik (2007). Forskning på ambulant virksomhet i Barne og ungdomspsykiatrien. Nettverk for ambulante behandlingstilbud innen PHBU i Norge; 2007-11-01 - 2007-11-02.
 • Langeveld, Johannes Hendrik (2007). The role of cognitive distortions on the effect of Aggressive Replacement Training (ART) on adolescents; mediator or moderator? Preliminary findings. Prof. Dr. Tom Palmstierna & Prof. Dr. Henk Nijman; 2007-10-24 - 2007-10-27.
 • Langeveld, Johannes; Gundersen, Knut Kornelius; Svartdal, Frode (2007). The role of cognitive distortions on the effect of Aggressive Replacement Training (ART) on adolescents; mediator or moderator? Preliminary findings. 2007-10-25 - 2007-10-27.
 • Langeveld, Johannes Hendrik (2006). Risk prediction and needs assessment among juvenlie delinquents in Norway. Research Council of Norway; 2006-11-14 - 2006-11-16.
 • Langeveld, Johannes Hendrik (2005). Prevalens og faktisk identifiseringav psykisk lidelse blant innsatte i Stavanger fengsel. Norges forskningsråd;
 • Langeveld, Johannes Hendrik (1993). Development of a Quality of Life Instrument for Young Patients with Migraine.