Et profilbilde

Professor
Guido Werner Alves { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Guido Werner Alves", "tel": "", "email": "guido.alves@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Nevrodegenerative bevegelsesforstyrrelser, med hovedfokus på Parkinsons sykdom (PS). Aktuell forskning sikter spesielt på å identifisere kliniske risikofaktorer og prognostiske biomarkører for sykdomsutviklingen ved PS.

Utvalgte publikasjoner

  1. Lunde KA, Chung J, Dalen I, Pedersen KF, Linder J, Domellöf ME, Elgh E, Macleod AD, Tzoulis C, Larsen JP, Tysnes OB, Forsgren L, Counsell CE, Alves G, Maple-Grødem J. Association of glucocerebrosidase polymorphisms and mutations with dementia in incident Parkinson's disease. Alzheimers Dement. 2018;14(10):1293-1301. PMID: 29792872

  2. Maple-Grødem J, Chung J, Lunde KA, Tzoulis C, Tysnes OB, Pedersen KF, Alves G. Alzheimer disease associated variants in SORL1 accelerate dementia development in Parkinson disease. Neurosci Lett 2018;674:123-126. PMID: 29567423

  3. Førland MG, Öhrfelt A, Dalen I, Tysnes OB, Blennow K, Zetterberg H, Pedersen KF, Alves G, Lange J. Evolution of cerebrospinal fluid total ?-synuclein in Parkinson's disease. Park Relat Disord 2018;49:4-8. PMID: 29409704

  4. Bjornestad A, Pedersen KF, Tysnes OB, Alves G. Clinical milestones in Parkinson's disease: A 7-year population-based incident cohort study. Parkinsonism Relat Disord 2017;42:28-33. PMID: 28578818

  5. Alves G, Bonanni L. Neurofilament light: A heavyweight diagnostic biomarker in neurodegenerative parkinsonism? Neurology 2017;88:922-923.PMID: 28179467

  6. Pedersen KF, Larsen JP, Tysnes OB, Alves G. Natural course of mild cognitive impairment in Parkinson disease: A 5-year population-based study. Neurology 2017;88:767-774. PMID: 28108638

  7. Bjornestad A, Tysnes OB, Larsen JP, Alves G. Loss of independence in early Parkinson disease: A 5-year population-based incident cohort study. Neurology 2016;87:1599-1606. PMID: 27590290

  8. Forsaa EB, Larsen JP, Wentzel-Larsen T, Alves G. A 12-year population-based study of freezing of gait in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2015;21:254-8. PMID: 25603767

  9. Alves G, Lange J, Blennow K, Zetterberg H, Andreasson U, Førland MG, Tysnes OB, Larsen JP, Pedersen KF. CSF A?42 predicts early-onset dementia in Parkinson disease. Neurology 2014;82:1784-90. PMID: 24748671

  10. Pedersen KF, Larsen JP, Tysnes OB, Alves G. Prognosis of Mild Cognitive Impairment in Early Parkinson Disease: The Norwegian ParkWest Study. JAMA Neurol 2013;70:580-6. PMID: 23529397

       Pågående forskning

       Arbeidserfaring

       Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

       • Bjørnestad, Anders; Alves, Guido (veileder) (2017). Motor and non-motor challenges in early Parkinson’s disease. University of Bergen. ISBN 978-82-308-3895-2.
       • Hiorth, Ylva Hivand; Pedersen, Kenn Freddy; Dalen, Ingvild; Tysnes, Ole-Bjørn; Alves, Guido Werner (2019). ORTHOSTATIC HYPOTENSION IN PARKINSON’S DISEASE: A SEVEN-YEAR PROSPECTIVE POPULATION-BASED STUDY. 2019-03-29 - 2019-03-30.
       • Erga, Aleksander Hagen; Bjørnestad, Anders; Tysnes, Ole-Bjørn; Alves, Guido; Pedersen, Kenn Freddy (2018). Is psychosis associated with impulse control disorders in Parkinson's disease?.
       • Gaare, Johannes Jernqvist; Sanchez Nido, Gonzalo; Sztromwasser, Pawel Szymon; Knappskog, Per; Dahl, Olav; Lund-Johansen, Morten; Alves, Guido; Tysnes, Ole-Bjørn; Johansson, Stefan; Haugarvoll, Kristoffer; Tzoulis, Charalampos (2018). No evidence for rare TRAP1 mutations influencing the risk of idiopathic Parkinson's disease.
       • Gjerde, Kristian Varden; Müller, Bernd; Skeie, Geir Olve; Assmus, Jörg; Alves, Guido Werner; Tysnes, Ole-Bjørn (2018). Hyposmia and cognitive decline in early Parkinson's disease. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus; 2018-10-24 - 2018-10-25.
       • Alves, Guido; Bonanni, Laura (2017). Neurofilament light: A heavyweight diagnostic biomarker in neurodegenerative parkinsonism?.