MENY

PROFRES reisebrev - Arve Lerum

Den Profresstøttede akademiske all inclusive sommeren 2018.

Det er både hyggelig og oppkvikkende å få støtte fra Profres til konferanser i utlandet. Støtten denne gang gikk for min del til deltakelse på en workshop og en verdenskonferanse. Workshoppen med tema Constructivist Grounded Theory, var lokalisert til University of Lancaster, UK, og ledet av Cahty Charmaz. Verdenskonferansen for Social work, Education and Social development (SWSD 2018), var lagt til Dublin. Temaet var: Environmental and Community Sustainability; Human Solutions in an Envolving Society. Hensikten med å delta workshoppen i Lancaster var å gå få mer kunnskap om kvalitativ metode. Verdenskonferansen handler for meg om å få impulser, ideer og å presentere forskningsfunn for internasjonale deltakere.

Nå om dagen er det ikke likegyldig hvordan man tar seg fram til konferansestedet. Denne sommeren valgte jeg sykkel. Sykkel hadde noen helt opplagte fordeler; For det første gir det en fin mulighet både for refleksjon og forberedelser, for det andre kommer jeg helt fram til konferanselokalet og for det tredje kunne jeg benytte sykkelen mellom konferansestedet og der jeg overnattet. På den måten slipper jeg utgifter til transport og pengene fra Profres blir drøyere.

Sykkelturen startet med båt fra Kristiansand til Hirtshals. Det var ingen tørkesommer på første del av turen, og særlig nord i Tyskland ville heldagsregnet ikke gi seg. Uansett, Tyskland er godt tilrettelagt for syklister. I tillegg til at det er et omfattende nettverk av sykkelveier er det kort mellom kaféene. Overnatting er også gunstig. Været ble bedre da jeg kom inn i Holland og enda bedre i England særlig på etappen fra Hull til Lancaster.

 

Kathy Charmaz (til venstre) sammen med workshopdeltakere fra Oman og Saudi-Arabia

Workshoppen i Lancaster var svært oppbyggelig og hadde bred internasjonal deltakelse. Kathy Charmaz var inspirerende og hun betonet særlig viktigheten av trenge inn i datamaterialet (teksten), allerede etter f.eks. det første intervjuet; Både som en begynnende analyse og for å skrive et vitenskapelig notat som grunnlag for den videre analyseprosessen. Den formen for Grounded Theory Kathy arbeider med er selvsagt inspirert av Glaser & Strauss (1967) men hennes konstruktivistiske variant er kanskje mer tilgjengelig og åpnere sammenlignet med Glaser & Strauss`. Selvsagt er Kahtys variant fullt på høyde vitenskapelig. Interesserte kan f.eks. sjekke nærmere hennes artikkel The search of meanings in Grounded Theory (Charmaz,1996). En annen innsiktsfull artikkel, er der Reiner Keller (en et slags tysk forlengelse av Michel Foucault) intervjuer Kathy (Charmaz & Keller, 2016). I intervjuet blir Kathys bakgrunn og forskning nærmere belyst.  

Verdenskonferansen i Dublin samlet et par tusen deltakere fra de fleste verdensdeler. Min oppgave på konferansen var å holde en workshop med tema; Akuttvedtak i den kommunale barneverntjenesten, sammenligning av vedtak i Norge og Tyskland. Det er utfordrende å organisere workshop med ca 40 internasjonale deltakere. Jeg er nå i ferd med å systematisere tilbakemeldingene jeg fikk slik at jeg kan bruke dem i artikkelen jeg arbeider med.

Altså, en lærerik sommer for meg, med nyttige impulser jeg kan ta med meg videre …

 

Referanser

Charmaz K. (1996). The search of Meanings – Grounded Theory. In J. A. Smith, R. Harre` and L. van Langenhove (Eds.), Rethinking Meanings in Psycology (pp 27-49). London: Sage publications

Charmaz, K. & Keller R. (2016). A personal journey with Grounded Theory methodology. Kathy Charmaz in conversation with Reiner Keller. Tatt fra: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2541/3937

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter.