Et profilbilde

Professor
Terese Elisabet Bondas { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Terese Elisabet Bondas", "tel": "Telefon: 51834519", "email": "terese.e.bondas@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-269

Adjunct Professor, University of Eastern Finland

Research Schools:

*The Research School in Municipal Health and Care-Muni HC

*PROFRES-Research School in Professional Studies in health and social care, and education

Education:

PhD (Health Sciences), Åbo Akademi University,

LicHSc (Health Sciences) Åbo Akademi University,

MNSc (Caring Science, Health Care Administration, Pedagogy)

Public Health Nurse, RN

Forskningsområder

Research areas:

Childbearing and family focused health promoting nursing care

*Leader of Childbearing - an International Qualitative Research Network (BfiN)

The Caritative Leadership theory and the development of caring cultures

Metasynthesis as an approach for knowledge development and evicence-based health care and leadership

Qualitative methods in  Health Sciences - critical analysis and development

Utvalgte publikasjoner

DEVELOPMENT OF QUALITATIVE METHODS AND METASYNTHESIS

Magnussen, I-L., Alteren, J. & Bondas, T. (2019). Appreciative Inquiry in a Norwegian nursing home ? a unifying and maturing process to forward new knowledge and new practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 14(1):1559437, DOI: 10.1080/17482631.2018.1559437

Bondas, T. (2018) Metasynthesis-the way forward for knowledge development in nursing. Festskrift til Professor Elisabeth O.C. Halls 80 år dag. University of Aarhus, Faculty of Health Sciences, Denmark.

Bondas, T., Hall, E. & Wikberg, A. (2013/2017). Metasynthesis in health care (chapter 18) In Research methods in health: Foundations for evidence-based practice. Liamputtong, Pranee (ed.) Oxford University Press: Melbourne, 2nd/3rd revised edition.

Nyman, V., Downe, S., Berg, M. Bondas, T. (2016). Insider Action research as an approach and a method - Exploring institutional encounters from within a birthing context, Action Research, 14, 2,217-233. Doi:10.1177/1476750315600225

Jasper, M., Vaismoradi, M., Bondas, T, & Turunen, H. (2013). Validity and reliability of the scientific review process in nursing journals-time for a rethink? Nursing Inquiry, 21,2,92-100, DOI:10.1111/nin.12030.

Bondas, T. (2013). Qualitative Nursing Research in Finland and Sweden ? Nursing to Caring in Routledge Handbook in Qualitative Nursing Research (ed. Cheryl Tatano Beck).

Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, DOI: 10.1111/nhs.12048

Bondas, T. (2011). Husserlian phenomenology reflected in caring science childbearing research (pp 1-18) In Qualitative Research in Midwifery and Childbirth: Phenomenological approaches (Thomson, G., Downe, S., Dykes, F. Eds.). Routledge, London.

Bondas, T. & Hall, E. (2007). Challenges in the approaches to metasynthesis research. Qualitative Health Research, 17,113-121.

Bondas, T. & Hall,E. (2007). A decade of metasynthesis research: A meta-method study, International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 2(2),101-113.

2. Professional caring in nursing, teaching and leadership

Bondas, T. (2018). Self-organizing teams for innovative nursing care. Nursing Administration Quarterly, 42, 3, 269?277, doi: 10.1097/NAQ.0000000000000286. 

Bondas, T. & Wikberg, A. (2018). Becoming a doula: Personal and caring motives, International Journal of Childbirth, 8(2): 101-114.

Strandås, M., Wackerhausen, S. & Bondas, T. (2018). The nurse-patient relationship in the New Public Management era, in public home care: A focused ethnography. Journal of Advanced Nursing, Doi: 10.1111/jan.13858. 

Kitzmuller, G., Clancy, A., Vaismoradi, M., Wegener, C. & Bondas, T. (2018). Trapped in an empty waiting room?-the existential human core of loneliness in old age ? a metasynthesis, Qualitative Health Research, 28(2):213-230. doi: 10.1177/1049732317735079,

Strandås, M. & Bondas, T. (2017). The nurse-patient relationship as a story of health enhancement in community care: a meta-ethnography, Journal of Advanced Nursing, DOI: 10.1111/jan.13389

Aspfors, J. & Bondas, T. (2013). Caring about caring-Newly qualified teachers? experiences of their relationships. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 19, 3, 243-259.

Bondas, T. (2009) Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers, Journal of Research in Nursing, 14, 4, 351-362.DOI: 10.1177/1744987108096969.

Bondas, T. (2003) Caritative leadership: Ministering to the patients. Nursing Administration Quarterly, 27,3, 249-255.

Pågående forskning

Antenatal Care from an International Perspective

Voluntary Doula Care - Caring for the Childbearing Family

The Theory of Caritative Leadership

Action Research - Applications in Nursing and Health sciences

Immigrant New Families in Health Care

Arbeidserfaring

Terese Bondas, Professor i Helsevitenskap

Jeg har en finlandssvensk utdanning som Doktor i helsevitenskap, Lisensiat i helsevitenskap og Master i sykepleie. Jeg har tidligere vært ansatt som professor ved Nord Universitet, Høgskolen i Borås, Sverige og Åbo Akademi, Finland. Min profesjonelle bakgrunn er helsesøster, sykepleier og leder.

Fokus i forskning er helsefremmende helhetlig familie sentrert pleie med spesielt interesse for graviditet, fødende og den første tiden som ny familie, i en global verden. Et overgripende interesse er også kritisk og teorigenererende forskning i helseledelse og for en tverrfaglig pleie med involvering av pasient og pårørende. Jeg har også utviklet metasyntese og tillemper ulike metode i forskning; aksjonsforskning, etnografi og fenomenologi for å løfte fram erfaringer som sentrale i utvikling av pleie.

Jeg er initiativtaker til forskningsnettverk "Childbearing - a qualitative international research network" med et stort antall forskere og doktorander fra flere land. Jeg er forfatter til mer enn 100 vitenskapelige publikasjoner på ulike språk med omfattende erfaring av veiledning, kursutvikling og undervisning på master- og forskerutdanninger i vitenskapelige metode og sykepleievitenskap.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese (veileder); Alteren, Johanne (veileder) (2019). Nærhetsrommet - en sansehage-pasient-pleier-relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem. Nord universitet. ISBN 978-82-93196-27-3. 314 s.
 • Bondas, Terese (2017). Förord till rapport Doula som stöd under graviditet, förlossning och barnsängstid.
 • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese (2015). Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1552-2. 314 s.
 • Bondas, Terese; Michelsson, Bengt (2005). Tjäna patienten: Skapande av vårdande kultur med utvecklingsarbeten. Ålands hälso- och sjukvård.
 • Bondas, Terese (2000). Att vara med barn-En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser under perinatal tid. Åbo Akademis Förlag. ISBN 951-765-044-2. 174 s.
 • Aittamäki, Marina; Lindström, Unni Å.; Bondas, Terese (1999). Gemenskapens nya skepnad. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda svårt sjuka i hemmet. Åbo Akademi.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). ‘From literature reviews to meta-synthesis’. Tallinn University;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). Childbearing research network, International research seminar (Leader), September, 12-13, 2019, University of Stavanger (www.uis.no/bfin). Childbearing - The Qualitative Research Network; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). 'Metasyntes - vad, varfør, hur'. Mælardalens Høgskola;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). 'Meta-synthesis'. University A Coruna, Ferrol, Spania, Network GRINCAR-LICs,;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). Qualitative Research in the Development of Caring Science. IAHC; 2019-05-30 - 2019-06-02.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). ‘Qualitative Research-Methodological challenges and the role of theory in qualitative methods’. Tallinn University;
 • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese Elisabet; Gross, Mechthild M.; Green, Josephine M.; Janssen, Patricia (2019). A balancing act in an unknown Territory: a metasynthesis of first-time mothers' experiences in early labour. University of Stavanger; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese Elisabet; Alteren, Johanne (2019). Sensory Garden and Dementia Care - "The room of closeness" - a sensory garden-patient-nurse relationship. ENDA; 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Anchoring a theoretical model combining focusgroups and drawings. International Association for Human Caring; 2019-05-30 - 2019-06-01.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingsledere uten fagkompetanse svekker pasientsikkerheten. Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleier; 2019-09-05 - 2019-09-06.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingsledere uten fagkompetanse vil svekke pasientsikkerheten.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingslederens fagkompetanse er avgjørende for pasientsikkerheten..
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Clinical presence in Nordic municipal healthcare- visions for change in nursing leadership.. European Nurse Director Association (ENDA); 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Hvordan kan ledere forebygge feil i hjemmesykepleien?.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Jeg må vite at alle har det bra! Nordiske mellomlederes perspektiv på klinisk tilstedeværelse i kommunehelsetjenesten.. Nord universitet, Campus Vesterålen; 2019-09-26.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Lederens tilstedeværelse i klinisk praksis. Nord universitet, Leknes; 2019-09-25.
 • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese Elisabet (2019). A Theoretichal Model of Caring in Nursing Leadership. International Association of Human Caring; 2019-05-30 - 2019-06-02.
 • Bondas, Terese (2018). Metasynthesis and family focused nursing. Tampere University; 2018-06-03 - 2018-06-05.
 • Bondas, Terese (2018). Self-organizing teams for innovative nursing care. International Network for Health Workforce Education; 2018-05-23 - 2018-05-26.
 • Kasén, Anne; Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2018). Commuting the horizon of understanding in focus group dialogues- the co-moderator's perspective (Presentationen inhiberades pga sjukdom). University of Alberta, International Institute for Qualitati; 2018-10-27 - 2018-10-29.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2018). The significance of a sensory garden in the formation of the room of closeness-An action research in a nursing home in Norway. National School of Public Health; 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Solbakken, Rita; Bergdahl, Elisabeth; Rudolfsson, Gudrun; Bondas, Terese (2018). "What is caring in nursing leadership – a meta-synthesis". International Network for Health Workforce Education; 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese (2018). Anchoring a theoretical model combining focus groups and drawings (Postern presenterades inte pga sjukdom). University of Alberta, International Institute for Qualitati; 2018-10-27 - 2018-10-29.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2017). Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg. Nord universitet. [Internett]; 2017-08-11.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2017). Hvilke utfordringer står vi overfor når pasientsikkerhetskanpanjens fallforebygging skal innføres i kommeunene?. Studiesenteret RKK Vefsn; 2017-10-25.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2017). Uheldige hendelser og ledelse. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland; 2017-05-04.
 • Bergdahl, Elisabeth; Bondas, Terese (2016). Participatory action research: Cocreating possibilities and developing nursing care by studnet activities in nursing homes. IIQM; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Bondas, Terese (2016). Layered data collection and metaphor in theory development in an action research. IIQM; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Eliassen, Eli Jensine; Holla, Sissel; Bondas, Terese (2016). Risiko for uheldige hendelser og mangler i sykepleie til eldre - en kvalitativ studie. NSF; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2016). Symposium: Action Research - a complex collaborative ocean for possibilities. Appreciative interaction between researcher and staff in a nursing home action research - thinking outside the box.. University of Alberta, Glasgow UK; 2016-05-01 - 2016-05-05.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2016). Blir sykepleier ansvaret forsømt ved mistanke om barnemishandling?. Norsk sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2016). Forsømmer sykepleierne ansvaret ved mistanke om barnemishandling?. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt; 2016-05-22 - 2016-05-25.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2016). A Case Study design in two phases for in-depth understanding of a complex phenomenon. University of Alberta, IIQM; 2016-05-01 - 2016-05-05.
 • Blegen, Nina; Eriksson, Katie; Bondas, Terese (2015). "Ask me what I care about the most!" Understanding of caritative caring concerning mothers in psychiatric care. Sør-Trøndelag University College (HiST); 2015-08-11 - 2015-08-13.
 • Bondas, Terese (2015). Keynote: Forskning i sykepleie ved Universitetet i Nordland. The Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Bondas, Terese (2015). Metaquestions for qualitative caring science research. Nordic College of Caring Science, and EACS; 2015-03-18 - 2015-03-20.
 • Eliassen, Eli; Holla, Sissel; Bondas, Terese (2015). Hvordan ivareta pasientsikkerhet i eldres pasientforløp i perioperativ sykepleie?. Norsk Sykepleieforbubnd og Universitetet i Oslo; 2015-06-08 - 2015-06-09.
 • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese; Green, Josephine M.; Gross, Mechthild M.; janssen, patti (2015). A balancing act in an unknown territory: a metasynhesis of first-time mothers' experiences in early labour. University of Central Lancashire; 2015-06-15 - 2015-06-18.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2015). Action Research - Development together with employees in nursing home.. UiN, Campus Helgeland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2015). Å være en stolt nyutdannet sykepleier i kommunehelsetjenesten- hva handler det om?. Avdeling for sykepleievitenskap ved UIO og NSF; 2015-06-08 - 2015-06-09.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2015). Å være stolt nyutdannet sykepleier- hva handler det om?. Helse Nord, UiT,UIN; 2015-11-04 - 2015-11-05.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2015). "Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter".
 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Bondas, Terese; Kasén, Anne (2014). Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap.
 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Kasén, Anne; Bondas, Terese (2014). Helsefremmende pleie krever tid og kunskap.
 • Nyman, Viola; Bondas, Terese; Downe, Soo; Berg, Marie (2014). Midwives' experiences of Action Research and the nature of the first encounter on a hospital based ward. Optibirth EU; 2014-04-09 - 2014-04-10.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2014). Må vite mer om barnemishandling.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2014). "Adverse events in home care services- First line managers`comprehension of professional responsability in fall events". Hacettepe University faculty of Nursing/INMC; 2014-10-27 - 2014-10-29.
 • Bondas, Terese (2013). Qualitative Research in Finland and Sweden: Nursing to caring. IHRSC; 2013-08-13 - 2013-08-16.
 • Lundgren, Ingela; Begley, Cecily; Gross, Mechthild M.; Bondas, Terese (2013). 'Groping through the fog' a metasynthesis on women's experiences on VBAC. TCD; 2013-11-06 - 2013-11-07.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2013). Professional pride in recently graduated nurses - a process of tradition and creativity. IHRSC; 2013-08-13 - 2013-08-16.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2013). Homebound elderly recieving help from the Home Care services- a descriptive study of fall events. Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii); 2013-11-12 - 2013-11-15.
 • Andell, Theresa; Bondas, Terese; Eriksson, Katie (2012). An ethical consideration of rehabilitating as concept: To restore human dignity. Hacettepe University; 2012-10-04 - 2012-10-06.
 • Bondas, Terese (2010). Ledarskap och samvete.
 • Bondas, Terese; Hilli, Y (2010). Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildningen.
 • Bondas, Terese; Wikberg, Anita (2010). Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.
 • Bondas, Terese; Wikberg, Anita (2010). Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.
 • Hilli, Yvonne Elisabet; Bondas, Terese (2010). Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildning.
 • Bondas, Terese (2008). Det caritativa ledarskapet.
 • Wadén, Pirjo; Bondas, Terese (2004). Hoitotyön johtaminen - katsaus Ylihoitajalehdessä vuosina 1989-2003 julkaistuihin johtamisartikkeleihin.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2001). How do nurse managers care for elderly persons having fall events in their units?. EACS/NCCS; 2001-04-19 - 2017-04-21.