MENY

Betydningen av kvalitet i barnehagen

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til foredrag: Betydningen av kvalitet i barnehagen med professor Mari Rege, UiS

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til foredrag onsdag 14. november: kl. 19.00 – 20:30 på Sting, KåKå, Valberget

Betydningen av kvalitet i barnehagen med professor Mari Rege, UiS.

Om foredraget:

Kvalitet i barnehagen har stor betydning for hvordan barn senere lykkes med skole og utdanning, viser internasjonal forskning. Rege gir en introduksjon til denne forskningslitteraturen og knytter den til den norske debatten om lek og læring i barnehagen. Hun vil også presentere ny forskning som tyder på betydelige kvalitetsforskjeller i norske barnehager. 

Om foredragsholderen:

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på motivasjon og læring. Spesielt er hun opptatt av tidlig innsats i barnehagen og betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet.

Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og har publisert sin forskning i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrift. Hun har hatt flere offentlige verv og satt blant annet i Fordelingsutvalget og i Ludvigsenutvalget. I tillegg er Rege en skattet foredragsholder og kjent for aviskronikker som formidler forskning slik at vanlige lesere forstår det og har glede av å lese. Siden 2012 har Rege vært fast spaltist i Dagens Næringsliv.

Mari Rege

Mari Rege