MENY

Forelesning om fallgruver og paradokser i dataanalyse

Professor Jan Terje Kvaløy, UiS, holder foredrag om "Pitfalls and paradoxes in data analysis".

Dette er det tiende foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.