MENY

Disputas om multifase-flyt i rør

Torsdag 28. november 2018 vil Colombage Kshanthi Kalyani Perera disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Rasheva forsvarer avhandlinga «Experimental Analysis of Multiphase Oil-Water Flow in Pipes. Hydrodynamics and interfacial phenomena».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Challenges related to modelling of multiphase flow in pipelines».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Øystein Arild, leder for Institutt for energi og petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).