MENY

Disputas om bølgeslag frå brytande bølger

Tirsdag 4. desember 2018 vil Gunnar Lian disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Lian forsvarer avhandlinga «Slamming loads on large volume structures from breaking waves».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «A review of ALS design loads in offshore engineering».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Vidar Hansen ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).