MENY

Disputas om innovasjon i grunnskolen

Torsdag 13.desember disputerer Nina Jentoft til doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger.

Jentoft forsvarer avhandlingen Organisering for samarbeidsdrevet innovasjon i barneskolens forebyggende tjeneste. En casestudie i ti norske kommuner.

Prøveforelesningen har tittelen Hva kjennetegner samarbeidsdrevet innovasjon i grunnskolen kontra andre offentlige organisasjoner, og hvordan kan man måle effekter av samarbeidsdrevet innovasjon i grunnskolen.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært professor Bjørn Terje Asheim ved Handelshøgskolen på UiS.

Dekan Bjarte Ravndal på Handelshøgskolen leder disputasen.

Alle interesserte er velkommen både til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Ellen og Axel Lunds hus, rom H-127.

Les mer om Jentofts avhandling.